Wydarzenia - Fabryka Sztuki w Łodzi

Przejdź do: FaceBook
Przejdź do: Youtube
Przejdź do: Instagram
Przejdź do: Wersja kontrastowa

Wyszukiwarka

Powiększ tekst
Zmniejsz tekst
Drukuj

Menu główne
2
3
6
9
10
12
13
14
15
16
18
19
20
21
22
23
26
27
28

01/02/2023 - 28/02/2023
rezerwacja
Za­pra­sza­my do udzia­łu w lu­to­wych Twór­czych Warsz­ta­tach w FS. Warsz­ta­ty pro­wa­dzo­ne przez świet­nych in­struk­to­rów, prze­zna­czo­ne są dla dzie­ci, mło­dzie­ży, do­ro­słych i ca­łych ro­dzin. Sprawdź­cie har­mo­no­gram, ...
01/02/2023 - 28/02/2023
rezerwacja
Zapraszamy na cykliczne warsztaty jogi - 'ASHTANGA JOGA' - dla młodzieży od 16 roku życia i dorosłych, prowadzone przez Maję Caban / Nataradża - joga i masaż.
01/02/2023 - 22/02/2023
Godzina: 18:00 - 20:00
Zapraszamy na warsztaty sportowe - 'KRAV MAGA' - dla dzieci w wieku 6-9 lat i 10-13 lat, prowadzone przez Elinę Tonevę.
04/02/2023
Godzina: 10:00 - 12:00
rezerwacja
Zapraszamy na warsztaty jogi - 'ASHTANGA JOGA DLA POCZĄTKUJĄCYCH' - dla młodzieży od 16 roku życia i dorosłych, prowadzone przez Maję Caban / Nataradża - joga i masaż.
04/02/2023
Godzina: 15:00 - 17:00
rezerwacja
Zapraszamy na rodzinne warsztaty plastyczne - 'SOBÓTKI RĘCZNE' - dla dzieci w wieku 6-10 lat wraz z opiekunami, prowadzone przez Jolę Królicką.
04/02/2023 - 25/02/2023
Godzina: 17:00 - 17:45
rezerwacja
Zapraszamy na rodzinne warsztaty muzyczne - 'UM CIA CIA BUM' - dla dzieci w wieku 0-3 lata wraz z opiekunami, prowadzone przez Natalię Wicher.
05/02/2023
Godzina: 11:00 - 12:15
rezerwacja
Zapraszamy na rodzinny multisensoryczny plac zabaw - 'HULAJ DUSZA' - dla dzieci najmłodszych, w wieku od 6 miesięcy do 6 lat wraz z opiekunami, prowadzony przez Karolinę Radzikowską.
05/02/2023
Godzina: 12:00 - 15:00
rezerwacja
Zapraszamy na rodzinne warsztaty pla­stycz­ne - 'BATIK' - dla dzie­ci od 5 roku ży­cia, wraz z opie­ku­na­mi, oraz dla mło­dzie­ży i do­ro­słych, prowadzone przez Na­ta­lię She­my­aki­na.
11/02/2023 - 25/02/2023
Godzina: 09:00 - 11:00
rezerwacja
Zapraszamy na warsztaty jogi - 'PRA­NAY­AMA I PSP' - dla młodzieży od 16 roku życia i dorosłych, prowadzone przez Maję Caban / Nataradża - joga i masaż.
24/02/2023 - 26/03/2023
rezerwacja
Rozpoczyna się UKRAIŃSKI MIESIĄC W EUROPIE - szereg wydarzeń artystyczno-edukacyjnych prezentowanych szerokiej publiczności przez ukraińskich artystów. текст українською нижче.

Newsletter

Zapisz się do newslettera, żeby otrzymywać informacje o naszych aktualnych działaniach i wydarzeniach!

Stopka

Zamknij