Wydarzenia - Fabryka Sztuki w Łodzi

Przejdź do: FaceBook
Przejdź do: Youtube
Przejdź do: Instagram
Przejdź do: Wersja kontrastowa

Wyszukiwarka

Powiększ tekst
Zmniejsz tekst
Drukuj

Menu główne
2
20
21
22
23
25
26
27
28
29
31

12/03/2023
Godzina: 16:00 - 17:00
rezerwacja
Zapraszamy na spektakl “Opowieści dla Sofijki”, w ramach wydarzenia 'UKRAIŃSKI MIESIĄC W EUROPIE' - szeregu wydarzeń artystyczno-edukacyjnych, prezentowanych szerokiej publiczności przez ukraińskich artystów.
17/03/2023
Godzina: 18:00 - 19:00
rezerwacja
Zapraszamy na spektakl interaktywny dla dzieci 'Mister Chaos', w ramach wydarzenia 'UKRAIŃSKI MIESIĄC W EUROPIE' - szeregu wydarzeń artystyczno-edukacyjnych, prezentowanych szerokiej publiczności przez ukraińskich artystów.
18/03/2023
Godzina: 18:00 - 21:00
rezerwacja
Zapraszamy na “SKRZYDŁA”- spotkanie z ukraińską poezją i muzyką, w ramach wydarzenia 'UKRAINIAN MONTH IN EUROPE / UKRAIŃSKI MIESIĄC W EUROPIE' - szeregu wydarzeń artystyczno-edukacyjnych, prezentowanych szerokiej publiczności przez ...
24/03/2023
Godzina: 19:00 - 20:00
bilet
Za­pra­sza­my na po­kaz spek­ta­klu „Zło­ta nić', w re­ży­se­rii i cho­re­ogra­fii Mag­da­le­ny Pasz­kie­wicz, Ja­nu­sza Ada­ma Bie­drzyc­kie­go i Wik­to­ra Mo­ra­czew­skie­go, w wy­ko­na­niu Se­nio­ral­no-Mło­dzie­żo­wej Gru­py ...

Newsletter

Zapisz się do newslettera, żeby otrzymywać informacje o naszych aktualnych działaniach i wydarzeniach!

Stopka

Zamknij