Wydarzenia - Fabryka Sztuki w Łodzi

Przejdź do: FaceBook
Przejdź do: Youtube
Przejdź do: Instagram
Przejdź do: Wersja kontrastowa

Wyszukiwarka

Powiększ tekst
Zmniejsz tekst
Drukuj

Menu główne
2
4
6
7
8
9
10
11
12
15
16
17
18
19
21
24
26
27
28
29
30

01/04/2023
Godzina: 19:00 - 21:00
rezerwacja
Za­pra­sza­my na po­kaz spek­ta­klu 'Ja, Feu­er­bach', Teatru CHOREA, w re­ży­se­rii Paw­ła Gło­wa­te­go, na sce­nie Fa­bry­ki Sztu­ki w Ło­dzi. Informujemy, że wszystkie miejsca na spektakl ' zostały zarezerwowane. Dziękujemy za wszystkie ...
14/04/2023
Godzina: 19:00 - 21:00
bilet
Za­pra­sza­my na po­kaz spek­ta­klu „Szcze­li­na' Te­atru CHO­REA, w re­ży­se­rii To­ma­sza Ro­do­wi­cza, na sce­nie Fa­bry­ki Sztu­ki w Ło­dzi.
20/04/2023 - 22/04/2023
Spek­takl 'Szcze­li­na', spek­takl 'Ra­gna­rok' i Warsz­ta­ty Te­atru CHO­REA w Nor­we­skim Na­ro­do­wym Te­atrze Tań­ca Współ­cze­sne­go - Car­te Blan­che w Ber­gen, w ra­mach ini­cja­ty­wy ACT IN_OUT.

Newsletter

Zapisz się do newslettera, żeby otrzymywać informacje o naszych aktualnych działaniach i wydarzeniach!

Stopka

Zamknij