Wydarzenia - Fabryka Sztuki w Łodzi

Przejdź do: FaceBook
Przejdź do: Youtube
Przejdź do: Instagram
Przejdź do: Wersja kontrastowa

Wyszukiwarka

Powiększ tekst
Zmniejsz tekst
Drukuj

Menu główne
18/08/2023 - 27/08/2023
bilet
Teatr CHOREA zaprasza na XII Międzynarodowy Festiwal Teatralny Retroperspektywy 2023: GENERACJE, w dniach 18-27 sierpnia 2023, w Fabryce Sztuki w Łodzi.
26/08/2023 - 31/12/2023
wstęp wolny
Za­pra­sza­my do lek­tu­ry e-bo­oka „Eko­lo­gie kul­tu­ry. Jak sztu­ka i in­sty­tu­cje kul­tu­ry mogą włą­czyć się w dzia­ła­nia pro­kli­ma­tycz­ne i pro­eko­lo­gicz­ne”, stwo­rzo­ne­go w ra­mach pro­gra­mu Prze­strze­nie Sztu­ki Łódź - ...

Newsletter

Zapisz się do newslettera, żeby otrzymywać informacje o naszych aktualnych działaniach i wydarzeniach!

Stopka

Zamknij