Wydarzenia - Fabryka Sztuki w Łodzi

Przejdź do: FaceBook
Przejdź do: Youtube
Przejdź do: Instagram
Przejdź do: Wersja kontrastowa

Wyszukiwarka

Powiększ tekst
Zmniejsz tekst
Drukuj

Menu główne
1
2
3
4

05/05/2023 - 31/05/2023
rezerwacja
Za­pra­sza­my do udzia­łu w majowych Twór­czych Warsz­ta­tach w FS. Warsz­ta­ty pro­wa­dzo­ne przez świet­nych in­struk­to­rów, prze­zna­czo­ne są dla dzie­ci, mło­dzie­ży, do­ro­słych i ca­łych ro­dzin. Sprawdź­cie har­mo­no­gram, ...
13/05/2023
Godzina: 15:00 - 18:00
rezerwacja
Z przykrością informujemy, że rodzinne warsztaty pla­stycz­ne 'BATIK', w dniu 13 maja, zostają odwołane, z przyczyn niezależnych od organizatorów.
18/05/2023 - 28/05/2023
wstęp wolny
Wystawy, wernisaże, konferencje, spotkania, warsztaty - zapraszamy na 17. edycję Łódź Design Festival, pod hasłem FUTURE PERFECT, która odbędzie się w dniach 18-28 maja 2023 roku, w Fabryce Sztuki w Łodzi.

Newsletter

Zapisz się do newslettera, żeby otrzymywać informacje o naszych aktualnych działaniach i wydarzeniach!

Stopka

Zamknij