Wydarzenia - Fabryka Sztuki w Łodzi

Przejdź do: FaceBook
Przejdź do: Youtube
Przejdź do: Instagram
Przejdź do: Wersja kontrastowa

Wyszukiwarka

Powiększ tekst
Zmniejsz tekst
Drukuj

Menu główne
2
3
6
9
10
12
13
14
15
16
18
19
20
21
22
23
26
27
28

01/02/2023 - 28/02/2023
rezerwacja
Za­pra­sza­my do udzia­łu w lu­to­wych Twór­czych Warsz­ta­tach w Fa­bry­ce Sztu­ki w Ło­dzi. Warsz­ta­ty pro­wa­dzo­ne przez świet­nych in­struk­to­rów, prze­zna­czo­ne są dla dzie­ci, mło­dzie­ży, do­ro­słych i ca­łych ro­dzin. ...
04/02/2023
Godzina: 15:00 - 17:00
rezerwacja
Zapraszamy na rodzinne warsztaty plastyczne - 'SOBÓTKI RĘCZNE' - dla dzieci w wieku 6-10 lat wraz z opiekunami, prowadzone przez Jolę Królicką.
05/02/2023
Godzina: 12:00 - 15:00
rezerwacja
Zapraszamy na rodzinne warsztaty pla­stycz­ne - 'BATIK' - dla dzie­ci od 5 roku ży­cia, wraz z opie­ku­na­mi, oraz dla mło­dzie­ży i do­ro­słych, prowadzone przez Na­ta­lię She­my­aki­na.
07/02/2023
Godzina: 18:00
rezerwacja
Za­pra­sza­my na trze­cie i ostat­nie otwar­te spo­tka­nie sie­ciu­ją­ce dla śro­do­wisk twór­czych z Ukra­iny. / Щиро запрошуємо на ТРЕТЮ і останню відкриту нетворкінг-зустріч для митців та творчих осіб з України. / Fa­bry­ka Sztu­ki ...
24/02/2023 - 26/03/2023
rezerwacja
Rozpoczyna się UKRAIŃSKI MIESIĄC W EUROPIE - szereg wydarzeń artystyczno-edukacyjnych prezentowanych szerokiej publiczności przez ukraińskich artystów. текст українською нижче.
24/02/2023 - 08/03/2023
Godzina: 19:00 - 19:00
wstęp wolny
Zapraszamy na otwarcie wystawy 'Ciało obce', w ramach wydarzenia 'UKRAIŃSKI MIESIĄC W EUROPIE' - szeregu wydarzeń artystyczno-edukacyjnych, prezentowanych szerokiej publiczności przez ukraińskich artystów.
24/02/2023
Godzina: 20:00
rezerwacja
Kochani! Informujemy, że wszystkie miejsca na koncert zespołu KINVA zostały zarezerwowane. Nie przyjmujemy więcej wiadomości. Dziękujemy bardzo za wszystkie zgłoszenia!
25/02/2023
Godzina: 19:00
rezerwacja
Kochani! Informujemy, że wszystkie miejsca na koncert „SPOTKANIE DLA POKOJU”zostały zarezerwowane. Nie przyjmujemy więcej wiadomości. Dziękujemy bardzo za wszystkie zgłoszenia!

Newsletter

Zapisz się do newslettera, żeby otrzymywać informacje o naszych aktualnych działaniach i wydarzeniach!

Stopka

Zamknij