Wydarzenia - Fabryka Sztuki w Łodzi

Przejdź do: FaceBook
Przejdź do: Youtube
Przejdź do: Instagram
Przejdź do: Wersja kontrastowa

Wyszukiwarka

Powiększ tekst
Zmniejsz tekst
Drukuj

Menu główne
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
15
16
17
29
30
31

10/01/2023
Godzina: 18:00
rezerwacja
Za­pra­sza­my na dru­gie otwar­te spo­tka­nie sie­ciu­ją­ce dla śro­do­wisk twór­czych z Ukra­iny. / Щиро запрошуємо на друге відкриту нетворкінг-зустріч для митців та творчих осіб з України. / Fa­bry­ka Sztu­ki in­vi­tes you to the ...
18/01/2023 - 25/01/2023
wstęp wolny
Zapraszamy na (Dis)Connect Media Art Festival Łódź, 5-dniowe wydarzenie sztuki mediów, performansów, rozmów i warsztatów.
21/01/2023 - 21/01/2023
Godzina: 18:00
bilet
21 stycznia zapraszamy na wyjątkowe wydarzenie – efekt 9-cio miesięcznego projektu dla dorosłych, realizowanego w Łodzi oraz Poznaniu.
28/01/2023 - 29/01/2023
rezerwacja
Fa­bry­ka Sztu­ki w Ło­dzi za­pra­sza na 'WE­LCO­MING CI­TIES 2' - czy­li drugi cykl warsz­ta­tów, spo­tkań i twór­czych dzia­łań, pro­wa­dzo­nych przez ukra­iń­skich twór­ców dla lo­kal­ne­go śro­do­wi­ska i osób z Ukra­iny.

Newsletter

Zapisz się do newslettera, żeby otrzymywać informacje o naszych aktualnych działaniach i wydarzeniach!

Stopka

Zamknij