Wydarzenia - Fabryka Sztuki w Łodzi

Przejdź do: FaceBook
Przejdź do: Youtube
Przejdź do: Instagram
Przejdź do: Wersja kontrastowa

Wyszukiwarka

Powiększ tekst
Zmniejsz tekst
Drukuj

Menu główne
01/01/2022 - 31/12/2022
Z ra­do­ścią in­for­mu­je­my, że w 2022 roku pro­gram 'Twór­czych Warsz­ta­tów w Fa­bry­ce Sztu­ki w Ło­dzi' zo­stał po­sze­rzo­ny o współ­pra­cę ze szko­ła­mi, a tak­że wzbo­ga­co­ny dzia­ła­nia­mi w śro­do­wi­sku lo­kal­nym.
22/01/2022 - 22/01/2022
Godzina: 19:00 - 00:00
wstęp wolny
Zapraszamy na sobotni lot, który składa się z trzech części: projekcji filmu „PRZENIKANIE” z muzyką Mariusza Stopnickiego i Dariusza Adryańczyka, koncertu zespołu FREE WAY, a także afterparty/prezentacji muzyki z płyty TYPOMACHINES CRU 2.

Newsletter

Zapisz się do newslettera, żeby otrzymywać informacje o naszych aktualnych działaniach i wydarzeniach!

Stopka

Zamknij