Wydarzenia - Fabryka Sztuki w Łodzi

Przejdź do: FaceBook
Przejdź do: Youtube
Przejdź do: Instagram
Przejdź do: Wersja kontrastowa

Wyszukiwarka

Powiększ tekst
Zmniejsz tekst
Drukuj

Menu główne
01/01/2022 - 31/12/2022
Z ra­do­ścią in­for­mu­je­my, że w 2022 roku pro­gram 'Twór­czych Warsz­ta­tów w Fa­bry­ce Sztu­ki w Ło­dzi' zo­stał po­sze­rzo­ny o współ­pra­cę ze szko­ła­mi, a tak­że wzbo­ga­co­ny dzia­ła­nia­mi w śro­do­wi­sku lo­kal­nym.
01/04/2022 - 29/04/2022
rezerwacja
Zapraszamy do udziału w kwietniowych Twórczych Warsztatach w Fabryce Sztuki w Łodzi! Warsztaty prowadzone przez świetnych instruktorów, przeznaczone są dla dzieci, młodzieży, dorosłych i całych rodzin. Sprawdźcie harmonogram, zanotujcie ...
01/04/2022 - 26/04/2022
Godzina: 18:00 - 19:30
rezerwacja
Майстерня української пісні із Зоряною Дибовською! текст українською нижче. ↓ / Gorąco zapraszamy na cykl warsztatów pieśni ukraińskich, prowadzony przez wybitną ukraińską wokalistkę, pieśniarkę i aktorkę - Zoryanę Dybovską!
04/04/2022
Godzina: 11:00 - 14:00
rezerwacja
Zapraszamy na rodzinne warsztaty tworzenia tablic marzeń - 'VISIONBOARD' - dla dzieci od 5 roku życia wraz z opiekunami oraz dla młodzieży i dorosłych, prowadzone przez Katarzynę Stefańską i Damiana Podrazę.
04/04/2022 - 21/04/2022
Godzina: 16:30 - 17:30
rezerwacja
Zapraszamy na cykliczne warsztaty jogi - 'KURS WPROWADZAJĄCY DO ASHTANGA JOGI' - dla osób początkujących, prowadzone przez Maję Caban / Nataradża - joga i masaż.
10/04/2022
Godzina: 15:00 - 17:00
rezerwacja
Zapraszamy na rodzinne warsztaty ceramiczne - 'CERAMIKA' - dla dzieci i młodzieży w wieku 9-15 lat, prowadzone przez Elinę Tonevę.

Newsletter

Zapisz się do newslettera, żeby otrzymywać informacje o naszych aktualnych działaniach i wydarzeniach!

Stopka

Zamknij