Przejdź do: www.gov.pl/web/bip (w nowym oknie)

Wyszukiwarka

Przejdź do: Wersja kontrastowa
Przejdź do: Strona główna BIP


Biuletyn Informacji Publicznej

Polityka Prywatności

Ikony Drukuj Zmniejsz tekst Powiększ tekst Cofnij

Szanowni Państwo,

Administratorem Państwa danych osobowych jest Fabryka Sztuki w Łodzi, ul. Tymienieckiego 3, 90-365 Łódź
e-mail: info@fabrykasztuki.org 
numer telefonu: +48 42 646 88 65
.


Z Inspektorem Ochrony Danych Joanną Owczarz, można się skontaktować pod numerem telefonu: +48 42 646 88 65 i adresem: 
ul. Tymienieckiego 3, 90-365 Łódź
e-mail: iod@fabrykasztuki.org


Podstawą prawną przetwarzania w zakresie niezbędnym do zawarcia i wykonania umowy jest art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) tj. prawnie uzasadniony interes Administratora.
 

Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych, ich poprawiania, żądania ich usunięcia, a także prawo ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi. 


Nie będą podlegali Państwo decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa.

 

W zakresie, w jakim dane przetwarzane są na podstawie odrębnej zgody, przysługuje Państwu prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
 

Pozostanie to jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano przed jej cofnięciem.

Jeżeli wyrażą Państwo zgodę na otrzymywanie komunikatów marketingowych również na Pani/Pana adres e-mail oraz numer telefonu, to podstawą prawną będzie także art. 10 ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ustawy z dnia 16.07.2004 r. Prawo telekomunikacyjne.


Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być dostawcy narzędzi marketingowych oraz analitycznych, dostawcy narzędzi do wysyłki newsletterów, agencje marketingowe, a także organy włądzy publicznej lub podmioty działające na zlecenie organów władzy publicznej w ramach przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

Rejestr zmian podstrony
Informację wprowadził(a): Joanna Owczarz (2019-01-03 13:23:46)
Informację zmodyfikował(a): Joanna Owczarz (2022-11-02 10:41:05)
Liczba odwiedzin: 4180


Stopka

Zamknij