English version
Wersja polska

Powodem zorganizowania konkursu była potrzeba wypracowania wzorcowych form architektonicznych osadzonych w kontekście zabytkowej Łodzi, które mogłyby być stosowane lub stanowić inspirację przy wznoszeniu nowych budowli na obszarze historycznego śródmieścia. Konkurs ma wskazać możliwe kierunki poszukiwań twórczych rozwiązań we współczesnym rozwoju architektury łódzkich kamienic, które wzmocnią tożsamość urbanistyczną i architektoniczną miasta. Współczesna Kamienica Łódzka ma być twórczym przetworzeniem historii, w oparciu o nowe trendy i rozwiązania technologiczne, a także stanowić podstawę w dyskusji o ciągłości rozwoju architektury.
Konkurs polegał na przedstawieniu studialnego projektu koncepcyjnego kamienicy narożnej wraz z zagospodarowaniem terenu na obszarze wskazanej w regulaminie konkursowym działki. Projekt miał być zgodny z przepisami polskiego prawa i obowiązującymi normami technicznymi. Architektura Współczesnej Kamienicy Łódzkiej ma wynikać ze znajomości historycznej tkanki.

Konkurs skierowany był do osób związanych z architekturą, sztuką, designem. Udział wzięli zarówno studenci architektury, kierunków artystycznych jak i architekci czy designerzy.

Podczas wernisażu, który odbędzie się w piątek 21 lipca o godz. 15:00 najlepszym pracom zostaną wręczone nagrody.

GODZINY OTWARCIA WYSTAWY

21.07, godz. 15:00-19:00 - ogłoszenie wyników / wernisaż wystawy
22-23.07 - wystawa zamknięta
24-27.07, godz. 12:00-17:00
28.07, godz. 10:00-14:00 - wystawa otwarta


Fabryka Sztuki w Łodzi Tymienieckiego 3
90-365 Łódź
tel./fax: +48 42 646 88 65
info@fabrykasztuki.org

::: więcej informacji

 
Poprzedni miesiąc
Następny miesiąc

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd

29
30
31