English version
Wersja polska

Program PERFORMTECH 2017 obejmować będzie serię performensów, wykładów, paneli dyskusyjnych i spotkań z twórcami odbywających się raz w miesiącu na przestrzeni całego roku (z wyłączeniem miesięcy letnich: lipca, sierpnia i września). Wydarzenie odbywa się w ramach obchodów stulecia awangardy w Polsce / Rok Awangardy

Głównym zadaniem projektu jest prezentacja i popularyzacja stosunkowo mało znanego w Polsce, lecz bardzo istnego dla światowej sztuki współczesnej zjawiska performensów technologicznych. Stanowią̨ one jeden z najważniejszych i najszybciej rozwijających się̨ nurtów sztuki nowych mediów. Czerpiąc z tradycji sztuki performensu artyści, których projekty prezentowane będą̨ podczas festiwalu, rozszerzają̨ tradycyjny wachlarz środków wyrazowych performensu o nowe, cyfrowe multimedialne i interaktywne technologie. Często są to działania o charakterze eksperymentalnym związane z konstruowaniem oraz rozwijaniem nowatorskich, niestandardowych narzędzi i technologii, które stają się istotnymi elementami strukturalnymi projektów artystycznych. Wszystkie prezentowane podczas festiwalu performensy mają zarazem charakter interdyscyplinarny i intermedialny – łączą w sobie aspekty wizualne i dźwiękowe bezpośrednio wiążąc je z ruchem oraz działaniami “scenicznymi” performerów.

Program całorocznego wydarzenia obejmuje trzy grupy tematyczne: ruch, interakcja ciało komputer oraz bios, które ukazują najważniejsze obszary problemowe współczesnych performensów technologicznych. W obszarze określonym tematycznym określonym jako "ruch" przedstawione zostaną performensy, które dotyczą relacji pomiędzy ruchem performera a tworzonym w czasie rzeczywistym spektaklem audiowizualnym. W tym przypadku zachodzi bezpośrednie sprzężenie zwrotne i interakcja pomiędzy aktywnością performera a tworzonymi przy pomocy technologii cyfrowej obrazami i dźwiękami. Drugi obszar tematyczny zatytułowany “Interakcja ciało­komputer” zawierał będzie działania, w których problematyzowany jest proces interakcji. Ich cechą specyficzną jest pytanie o możliwości komunikacji człowiek-­komputer, a w szczególności o wykorzystanie niestandardowych kanałów komunikacyjnych. W tym względzie istotną rolę odgrywa wykorzystanie ciała jako interfejsu oraz komunikacja afektywna. Przedstawione w obrębie tej grupy działania sytuują się w nurcie “affective computing” oraz “wearable technology”. W ramach trzeciego obszaru – “Bios” – przedstawione zostaną działania, w których fizjologiczna aktywność ciała człowieka nie jest jedynie przedmiotem artystycznej eksploracji, ale przede wszystkim stanowi materialną podstawę artystycznej kreacji. Wykorzystując różnorodne sposoby odczytywania fizjologicznych parametrów organizmu, których monitorowanie możliwe jest dzięki powszechnie dziś wykorzystywanym w medycynie technologiom takim jak: EKG, EEG, EMG, MMG czy rezonans magnetyczny, artyści zaangażowani w projekt tworzą audiowizualne performensy, w których niewidoczna, wewnętrzna, trzewiowa aktywność ciała z jednej strony poddawana jest wizualizacji i sonifikacji, a z drugiej stanowi źródło danych, sterujących w czasie rzeczywistym oprogramowaniem generującym obraz i dźwięk.

Przedstawiane w projekcie działania sytuują się w istotnym dla współczesnej sztuki nurcie konwergencji sztuki, nauki i technologii. Artyści zaangażowani w projekt prowadzą badani i tworzą w ścisłej współpracy z przedstawicielami środowisk naukowych. Ich aktywność oparta jest zarazem na zasadach Creative Commons i open source, co pozwala na szeroką wymianę doświadczeń z wszystkimi użytkownikami Internetu i jednocześnie otwiera praktykę artystyczną na środowiska nie związane bezpośrednio ze sztuką. Projekty te są zatem głosem w debacie nad relacją nauki i humanistyki, podejmują istotne problemy filozoficzne i etyczne związane z przeobrażeniami, jakim ulega kultura i społeczeństwo w związku z postępem nauki i rozwojem technologii. Stawiają szereg fundamentalnych dla współczesności pytań. W jaki sposób zmienia się procesy percepcyjne w wyniku ich technologicznego rozszerzenia? Czy, i jeśli tak, w jaki sposób nowa wiedza naukowa i rozwój technologii wpływa na rozumienie takich kategorii, jak podmiotowość, indywidualność, osobowość? W jaki sposób sztuka może interpretować osiągnięcia nauki i technologii? W jaki sposób zmienia się praktyka artystyczna pod wpływem wiedzy naukowej i rozwoju nowych technologii?

Głównymi rezultatami projektu będą:

- Przybliżenie polskiemu odbiorcy najnowszych działań w zakresie sztuki nowych mediów, a przede wszystkim performensów technologicznych,
- Zainicjowanie dyskusji na temat estetycznej specyfiki współczesnej sztuki performens operującej najnowszymi technologiami interaktywnymi,
- Ukazanie związków pomiędzy sztuką współczesną a technonauką,
- Zainicjowanie dyskusji nad miejscem sztuki nowych mediów w szeroko pojętej sztuce współczesnej. Wskazanie znaczenia sztuki jako istotnej przestrzeni krytycznego dyskursu na temat przemian współczesnej kultury wynikających z rozwoju nauki i technologii.

Organizator: Fabryka Sztuki w Łodzi
Partner: Zakład Mediów Elektronicznych UŁ
Kurator: Maciej Ożóg

Harmonogram:
8-9 lutego 2017 Perform_Tech #1 Jonathan Reus | warsztaty, spotkanie + performance iMac Music
15-16 marca 2017 Perform_Tech #2 Evelina Domnitch & Dmitry Gelfand | warsztaty, spotkanie + performance Force Field
26-27 kwietnia 2017 Perform_Tech #3 Kasper Toeplitz & Myriam Gourfink | warsztaty, spotkanie + performance DATA_Noise
15 maja 2017 Perform_Tech #4 Marek Chołoniewski | warsztat, performance "Cymatic Brain" + dyskusja
21-22 czerwca 2017 Perform_Tech #5 Marco Donnarumma | performance Corpus Nil
25 października 2017 Perform_Tech #6 Jenny Pickett & Julien Ottavi | performance Thêta Fantômes
8-9 listopada 2017 Perform_Tech #7 Laura Netz | performance "Medial Ages" + warsztaty
14-15 listopada 2017 Perform_Tech #8 Dieter Vandoren | performance Lampirydae + warsztaty - ODWOŁANY
13-14 grudnia 2017 Perform_Tech #9 Ivo Bol & Alberto Novell | performance (un)focussed

Wydarzenia w ramach cyklu Perform_Tech zostały wpisane w obchody stulecia awangardy w Polsce. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Fabryka Sztuki w Łodzi Tymienieckiego 3
90-365 Łódź
tel./fax: +48 42 646 88 65
info@fabrykasztuki.org

::: więcej informacji

 
Poprzedni miesiąc
Następny miesiąc

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
30
31