English version
Wersja polska

miejsce: Art_Inkubator w Fabryce Sztuki (scena - bud. C), ul. Tymienieckiego 3, Łódź

WYDARZENIE ODWOŁANE

„Ephemeral Interferences” to audiowizualny performens oparty na ścisłych zależnościach pomiędzy improwizowanym dźwiękiem a generowanymi "na żywo" wizualizacjami. Specyfika performensu wynika z ścisłej interakcji pomiędzy dźwiękiem a obrazem, które wpływając na siebie wzajemnie wytwarzają złożoną, dynamiczną, ewolucyjną, organiczną strukturę - wydarzenie, w którym łączy się sonifikacja obrazu i wizualizacja dźwięku. Relacje między dźwiękiem a obrazem rozwijają się w niekończącej się pętli sprzężenia zwrotnego, w którym intencjonalne działania twórców zderzone zostają z nieprzewidywalnymi i niezdeterminowanymi impulsami generowanymi przez analogowo-cyfrową maszynę audiowizualną.
Program:
- prezentacja filmu „Access_03” realizacja Mariusz Knysak / Maciej Ożóg
- prezentacja fotografii Mariusza Knysaka
- Ożóg / Knysak – „Ephemeral Interferences – interaktywny performens audiowizualny”

Maciej Ożóg operuje dźwiękiem. Do jego wytworzenia wykorzystuje sensory pola elektromagnetycznego oraz zaprojektowane przez Adama Łutkowskiego urządzenie do przechwytywania i akustycznej reprezentacji aktywności sieci bezprzewodowych: bluetooth, WiFi, telefony komórkowe (Analog RF Power Detector for Sonification of Wireless Network Traffic). Pozyskiwane w trakcie performensu dźwięki poddawane są licznym operacjom i przetworzeniom tworząc "krajobraz dźwiękowy", który stanowi swoistą sonifikację niewidzialnej architektury przepływów elektromagnetycznych specyficznych dla danego miejsca.

Mariusz Knysak odpowiada za wizualną stronę performensu. Wykorzystuje zaprojektowany przez siebie system generowania obrazów, którego główny element stanowią zwierciadła. Posiadają one ekstremalnie zmienną geometrię, modyfikowaną ręcznie. Pracując w grupach od kilku do kilkudziesięciu odbiją snop światła z projektora. W ten sposób powstają wielowymiarowe, przypominające hologramy obrazy wypełniające przestrzeń.

Na specyfikę obrazów wpływają wybrane parametry dźwięku (głośność, częstotliwość, dynamika), które odwzorowywane są w charakterystyce barwnej, kompozycji, intensywności, ruchu oraz dynamice światła projektora. Równocześnie powstające w ten sposób obrazy monitorowane są przez sensory światła i kamery, które sterują wybranymi parametrami efektów dźwiękowych. W ten sposób zasadniczym czynniki kształtującym specyfikę performensu jest dynamiczny dialog pomiędzy twórcami-ludźmi a działającym do pewnego stopnia autonomicznie generatywnym systemem technologicznym. W wyniku interakcji między człowiekiem i technologią powstaje nieprzewidywalny i zmienny spektakl audiowizualny.

Ożóg / Knysak – info

Maciej Ożóg i Mariusz Knysak rozpoczęli współpracę pod koniec 2014 roku. Pierwszym jej efektem była seria rejestracji wideo oraz fotografii Knysaka, które inspirowane były między innymi kompozycjami przygotowywanymi na płytę Ożoga "Electric Disobedience of Flesh" (Requiem Records 2015). Niektóre ze zdjęć stanowiły podstawę projektu oprawy graficznej tego wydawnictwa. Punktem zwrotnym współpracy była realizacja filmu "Access 3" będącego wizualizacją jednego z utworów zamieszczonych na płycie Ożoga. Dał on impuls do rozpoczęcia prac koncepcyjnych nad audiowizualnym performensem, mającym opierać się na głębokiej integracji sfery wizualnej i dźwiękowej. W efekcie licznych, trwających ponad rok eksperymentów, zbudowany został analogowo-cyfrowy system techniczny wykorzystujący sprzężenia zwrotne pomiędzy generowanymi na żywo projekcjami a improwizowanym dźwiękiem. Jest on podstawą do realizacji performensu "Ephemeral Interferences", którego premiera będzie miała miejsce w maju 2016 roku.

https://vimeo.com/user43750050/channels

Info ENG

Ożóg / Knysak - „Ephemeral Interferences”

“Ephemeral Interferences” is the audiovisual performance wherein close interactions between improvised sounds and moving images trigger deep immersive experience of optical sound and sonified vision. Sounds and images interrelations develop in a never-ending, dynamic feedback loop in which intentional human manipulation of audio and visual components is being clashed with indetermined impulses generated by the audio-visual analogue-digital machinery itself. This machinery consists of two parts that are closely connected, interact and influence each other. The first one is the sound generator operated by Maciej Ożóg. He uses electromagnetic filed sensors, custom-build Analog RF Power Detector for Sonification of Wireless Network Traffic as well as software to create dense soundscapes that are a form of sonification of invisible architecture of electromagnetic flows specific for the performance venue. The other part of the machinery is the self-made analogue vision generator operated by Mariusz Knysak. Images are created in real time with the help of the system of mirrors, polished metal sheet and other reflexive materials set in motion by the performer. They reflect light from the video projector creating ephemeral, hologram-like, ghost-like images that flow in space engulfing the audience. Selected parameters of sound (volume, pitch, frequency, dynamic) control the intensity and form of images emitted by the projector. In reverse, some parameters of projected images (intensity, movement, colour, dynamic, position in space) are monitored by the set of light sensors that trigger and influence selected parameters of sound effects. In this way human factor is in constant dialog and symbiosis with the autonomous activity of generative techno-system. A dynamic, fluid, constantly in-becoming audiovisual spectacle emerges out of this tension and cooperation between human and technology.

Ożóg / Knysak – info

Maciej Ożóg and Mariusz Knysak started working together at the end of 2014. The first result of their collaboration was a series of video recordings and photographs by Knysak, which were inspired by sound compositions prepared for Ożóg's CD "Electric Disobedience of Flesh" (Requiem Records 2015). Some of the pictures were the basis of the cover design of this release. The realization of the video "Access 3", which is the visualization of one of the tracks from the Ożóg's album, was the turning point in Ożóg-Knysak cooperation. It was the impulse to start conceptual working on the audiovisual performance based on a deep integration and interaction of vision and sound. The mechanical analog / digital audiovisual system, which works using the feedback loop between live projections and improvised sounds, has been built as a result of many experimentations that lasted more than a year. This system is the basis of the interactive audiovisual performance "Ephemeral Interferences" that will premiere in May 2016.

https://vimeo.com/user43750050/channels


Fabryka Sztuki w Łodzi Tymienieckiego 3
90-365 Łódź
tel./fax: +48 42 646 88 65
info@fabrykasztuki.org

::: więcej informacji

 
Poprzedni miesiąc
Następny miesiąc

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd

1
2
3
29
30
31