English version
Wersja polska

miejsce: Art_Inkubator w Fabryce Sztuki (scena - bud. C), ul. Tymienieckiego 3, Łódź

„Ephemeral Interferences” to audiowizualny performens oparty na ścisłych zależnościach pomiędzy improwizowanym dźwiękiem a generowanymi "na żywo" wizualizacjami. Specyfika performensu wynika z ścisłej interakcji pomiędzy dźwiękiem a obrazem, które wpływając na siebie wzajemnie wytwarzają złożoną, dynamiczną, ewolucyjną, organiczną strukturę - wydarzenie, w którym łączy się sonifikacja obrazu i wizualizacja dźwięku. Relacje między dźwiękiem a obrazem rozwijają się w niekończącej się pętli sprzężenia zwrotnego, w którym intencjonalne działania twórców zderzone zostają z nieprzewidywalnymi i niezdeterminowanymi impulsami generowanymi przez analogowo-cyfrową maszynę audiowizualną.

Ożóg/Knysak – „Ephemeral Interferences – interaktywny performens audiowizualny” @ facebook
Program:
- prezentacja filmu „Access_03” realizacja Mariusz Knysak / Maciej Ożóg
- prezentacja fotografii Mariusza Knysaka
- Ożóg / Knysak – „Ephemeral Interferences – interaktywny performens audiowizualny”

Maciej Ożóg operuje dźwiękiem. Do jego wytworzenia wykorzystuje sensory pola elektromagnetycznego oraz zaprojektowane przez Adama Łutkowskiego urządzenie do przechwytywania i akustycznej reprezentacji aktywności sieci bezprzewodowych: bluetooth, WiFi, telefony komórkowe (Analog RF Power Detector for Sonification of Wireless Network Traffic). Pozyskiwane w trakcie performensu dźwięki poddawane są licznym operacjom i przetworzeniom tworząc "krajobraz dźwiękowy", który stanowi swoistą sonifikację niewidzialnej architektury przepływów elektromagnetycznych specyficznych dla danego miejsca.

Mariusz Knysak odpowiada za wizualną stronę performensu. Wykorzystuje zaprojektowany przez siebie system generowania obrazów, którego główny element stanowią zwierciadła. Posiadają one ekstremalnie zmienną geometrię, modyfikowaną ręcznie. Pracując w grupach od kilku do kilkudziesięciu odbiją snop światła z projektora. W ten sposób powstają wielowymiarowe, przypominające hologramy obrazy wypełniające przestrzeń.

Na specyfikę obrazów wpływają wybrane parametry dźwięku (głośność, częstotliwość, dynamika), które odwzorowywane są w charakterystyce barwnej, kompozycji, intensywności, ruchu oraz dynamice światła projektora. Równocześnie powstające w ten sposób obrazy monitorowane są przez sensory światła i kamery, które sterują wybranymi parametrami efektów dźwiękowych. W ten sposób zasadniczym czynniki kształtującym specyfikę performensu jest dynamiczny dialog pomiędzy twórcami-ludźmi a działającym do pewnego stopnia autonomicznie generatywnym systemem technologicznym. W wyniku interakcji między człowiekiem i technologią powstaje nieprzewidywalny i zmienny spektakl audiowizualny.

Ożóg / Knysak – info

Maciej Ożóg i Mariusz Knysak rozpoczęli współpracę pod koniec 2014 roku. Pierwszym jej efektem była seria rejestracji wideo oraz fotografii Knysaka, które inspirowane były między innymi kompozycjami przygotowywanymi na płytę Ożoga "Electric Disobedience of Flesh" (Requiem Records 2015). Niektóre ze zdjęć stanowiły podstawę projektu oprawy graficznej tego wydawnictwa. Punktem zwrotnym współpracy była realizacja filmu "Access 3" będącego wizualizacją jednego z utworów zamieszczonych na płycie Ożoga. Dał on impuls do rozpoczęcia prac koncepcyjnych nad audiowizualnym performensem, mającym opierać się na głębokiej integracji sfery wizualnej i dźwiękowej. W efekcie licznych, trwających ponad rok eksperymentów, zbudowany został analogowo-cyfrowy system techniczny wykorzystujący sprzężenia zwrotne pomiędzy generowanymi na żywo projekcjami a improwizowanym dźwiękiem. Jest on podstawą do realizacji performensu "Ephemeral Interferences", którego premiera będzie miała miejsce w maju 2016 roku.

https://vimeo.com/user43750050/channels


Fabryka Sztuki w Łodzi Tymienieckiego 3
90-365 Łódź
tel./fax: +48 42 646 88 65
info@fabrykasztuki.org

::: więcej informacji

 
Poprzedni miesiąc
Następny miesiąc

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd