English version
Wersja polska

Prezentacja performansów audiowizualnych oraz panel dyskusyjny poświęcony wykorzystaniu nowych mediów w sztuce perfomansu.

kurator: Maciej Ożóg

miejsce: Fabryka Sztuki, ul. Tymienieckiego 3, Łódź
wstęp wolny


::: 2.04.2013

godz. 19:00
: wykłady i dyskusja: Marco Donnarumma, Gerard Lebik, Maciej Ożóg

::: 3.04.2013

POKAZY PERFORMANSÓW


godz. 20:15: Maciej Ożóg - Transient Body/Liminal Space
godz. 21:00: Gerard Lebik - Tractography Neural Tracts Noise
godz. 22:00: Marco Donnarumma - Hypo Chrysos

Wydarzenie Bios@Techne@Art stanowi prezentacje działań artystycznych, w których fizjologiczna aktywność ciała człowieka nie jest jedynie przedmiotem artystycznej eksploracji, ale przede wszystkim stanowi materialną podstawę artystycznej kreacji. Wykorzystując różnorodne sposoby odczytywania fizjologicznych parametrów organizmu, których monitorowanie możliwe jest dzięki powszechnie dziś wykorzystywanym w medycynie technologiom takim jak: EKG, EEG, EMG, MMG czy rezonans magnetyczny artyści zaangażowani w projekt tworzą audiowizualne performansy, w których niewidoczna, wewnętrzna, trzewiowa aktywność ciała z jednej strony poddawana jest wizualizacji, a z drugiej stanowi źródło danych, sterujących w czasie rzeczywistym oprogramowaniem generującym obraz i dźwięk. W ten sposób powstają dynamiczne, interaktywne performansy audiowizualne podejmujące szereg istotnych dla współczesnej kultury zagadnień.
W jaki sposób zmienia się percepcja biologicznego organizmu w wyniku rozwoju biotechnologii? Czy, i jeśli tak, w jaki sposób nowa wiedza o ciele wpływa na jego kulturowe konceptualizacje? Jak biotechnologie wpływają na zmiany takich kategorii, jak: podmiotowość, indywidualność, osobowość? W jaki sposób sztuka może interpretować osiągnięcia nauki i technologii? W jaki sposób zmienia się praktyka artystyczna pod wpływem wiedzy naukowej i rozwoju nowych technologii?

Ważnym aspektem przedsięwzięcia jest dążenie do upowszechnienia wiedzy z zakresu nauk biologicznych, przede wszystkim biomedycyny oraz nowych technologii przez ukazanie ich w kontekście sztuki. Przedstawiane w projekcie działania sytuują się w istotnym dla współczesnej sztuki nurcie konwergencji sztuki nauki i technologii. Artyści zaangażowani w projekt prowadzą badani i tworzą w ścisłej współpracy z przedstawicielami środowisk naukowych. Ich aktywność oparta jest zarazem na zasadach Creative Commons i open source, co pozwala na szeroką wymianę doświadczeń z wszystkimi użytkownikami Internetu i jednocześnie otwiera praktykę artystyczną na środowiska nie związane bezpośrednio ze sztuką.

W projekcie uczestniczą trzej artyści - Marco Donnarumma, Gerard Lebik i Maciej Ożóg – którzy przedstawią trzy interaktywne performansy audiowizualne.

Marco Donnarumma zaprezentuje performans Hypo Chrysos, w którym wykorzystuje skonstruowany przez siebie biofizyczny instrument audiowizualny Xth Sense. Pozwala on na odczytywanie, sonifikację i wizualizację napięć mięśniowych (technologia MMG - Mechanomyogram). Bio sygnały sterują zarazem wykonanym przez Donnarumma oprogramowaniem generującym na żywo dźwięk i obraz.

Gerard Lebik przestawi projekt Tractography Neural Tracts Noise, w którym do generowania obrazu i dźwięku wykorzystuje technologię rezonansu magnetycznego, w szczególności metodę obrazowania tensora dyfuzji, umożliwiającą uwidocznienie kierunku i ciągłości przebiegu włókien nerwowych na organizmie.

Interaktywny performans Macieja Ożoga Transient Body/Liminal Space podejmuje problem sprzężenia zwrotnego pomiędzy niewidzialną biologiczną aktywnością organizmu a również niewidzialną przestrzenią sygnałów elektromagnetycznych emitowanych przez urządzenia elektroniczne. Sygnały pozyskiwane z sensorów biometrycznych EKG, EMG, MMG) połączone zostają z monitorowaniem fal elektromagnetycznych w zakresie mikrofalowym, emitowanych przez urządzenia, takie jak: komputerowe sieci bezprzewodowe, urządzenia typu Bluetooth oraz telefony komórkowe.

::: więcej infirmacji o projekcie: www.biointerfaces.333flow.com

Wydarzenie współfinansowane przez Urząd Miasta Łodzi.

(zdjęcie/miniatura - Marco Donnarumma "Hypo Chrysos", fot. Chris Scott)
Fabryka Sztuki w Łodzi Tymienieckiego 3
90-365 Łódź
tel./fax: +48 42 646 88 65
info@fabrykasztuki.org

::: więcej informacji

 
Poprzedni miesiąc
Następny miesiąc

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd

1
2
3
28
29
30
31