English version
Wersja polska

PROWADZENIE: STOWARZYSZENIE TEATRALNE CHOREA

koszt: 300 € / 200 € - dla uczestników z Europy Wschodniej

Warsztaty kierowane są do grup teatralnych, szkół artystycznych i osób zainteresowanych z całego świata.

Sześciodniowy warsztat będzie intensywnym treningiem aktorskim, opartym na doświadczeniach Teatru Chorea. Skoncentrujemy się na pracy z ciałem, głosem i rytmem oraz na poszukiwaniu możliwości używania przez aktora wszystkich tych środków jednocześnie. Warsztaty obejmą wymagający trening kondycyjny i sprawnościowy z elementami akrobatyki, pracę z ruchem scenicznym i elementami tańca, tworzenie choreografii opartych na nieparzystych formułach rytmicznych oraz pracę z głosem - od ćwiczeń oddechowych po niekonwencjonalne sposoby wykorzystania aparatu głosowego i naukę pieśni. Celem warsztatu będzie rozwijanie w obrębie grupy uczestników różnorodnego języka ekspresji i komunikacji oraz oryginalnych, nowatorskich form teatralnych.

CIAŁO
Każdy dzień rozpocznie intensywny trening fizyczny opracowany przez aktorów Chorei. Następnym etapem będzie wprowadzenie elementów akrobatyki, w tym podstawy pracy z partnerem i przestrzenią, wzajemna uwaga, asekuracja, świadomość własnego ciała, świadomość grupy, współdziałanie z partnerem. Zajmiemy się też choreografią, która jest wynikiem wieloletnich studiów zespołu nad ikonografią antyczną, rysunkami przedstawionymi na ceramice, płaskorzeźbach i mozaikach antycznych. Na strukturach ruchowych wypracowanych przez uczestników będą budowane muzyczne układy polifoniczne i polirytmiczne. Część pracy będzie poświęcona budowaniu muzyczności, dynamiki i energii grupy.

GŁOS
Podstawowe ćwiczenia oddechowe, opanowanie oddechu przeponowego, uruchamianie rezonatorów i praca nad barwą głosu posłużą rozwijaniu naturalnych możliwości głosowych uczestników. Następnym krokiem będzie budowanie złożonych współbrzmień harmonicznych oraz nauka pieśni polifonicznych z różnych kręgów tradycji, oraz pieśni antycznej Grecji w opracowaniach CHOREI.

RYTM
Istotna część warsztatów poświęcona będzie pracy z rytmem oraz jego znaczeniu w teatrze. Główny nacisk położymy na rytmy nieregularne,charakterystyczne dla Starożytności, muzyki Bałkanów, Bliskiego Wschodu oraz Jazzu. Praca z rytmem pozwoli nam przedstawić naszą metodę realizowania tekstu i muzyki na scenie. Będziemy wprowadzać rytmy nieparzyste za pomocą prostych kroków, uderzeń dłoni, głosu i zrytmizowanych gestów. Skupimy się na znalezieniu rytmiczności własnego ciała, rytmiczności i pulsu grupy. Posłużymy się oryginalnymi fragmentami dramatów starogreckich i pieśni antycznych a także kompozycjami z naszych spektakli. Końcowym etapem warsztatów będzie połączenie trzech wyżej opisanych elementów treningu aktorskiego Chorei i stworzenie krótkiej formy teatralnej.


Warsztaty są prowadzone w języku angielskim

Dodatkowo podczas trwania warsztatów zaprezentujemy 2 spektakle teatralne:
31 maja, godz. 20.30, Śpiewy Eurypidesa, Teatr Chorea
5 czerwca, wieczorem, Miałem taki sen, Teatr Cinema

Zgłoszenia:
Mailowo: chorea@chorea.com.pl, latispinus@o2.pl
Prosimy o podanie w mailu następujących danych:
Imię, nazwisko, telefon i mail kontaktowy, wiek, kilka słów o dotychczasowych doświadczeniach teatralnych, artystycznych.
Spośród wszystkich zgłoszeń wybierzemy 15 uczestników warsztatów.
Termin zgłoszeń upływa 25 kwietnia.
Osobom zainteresowanym wystawimy potwierdzenie udziału w warsztatach.

Koszty podróży, wyżywienia i noclegów pokrywają uczestnicy we własnym zakresie. Na miejscu oferujemy bezpłatnie kawę, herbatę, wodę i przekąski

Płatności:
Zaliczka na konto Teatru: 100 € do 15 maja 2009.
UWAGA: Wpłacona zaliczka jest potwierdzeniem udziału w warsztatach.
Prosimy o umieszczenie w tytule przelewu informacji: warsztaty międzynarodowe, nazwisko uczestnika.

Dane kontaktowe Stowarzyszenia:
Stowarzyszenie Teatralne Chorea
ul. Tymienieckiego 3, 90-365 Łódź, Polska
tel: kom +48 506 103 207
+48 42/ 646 88 65 w.30
www.chorea.com.pl
chorea@chorea.com.pl

Dane do przelewu:
Stowarzyszenie Teatralne Chorea
ul. Gardzienice II/ 28
21-050 Piaski, Polska
BPH S.A.: 30 1060 0076 0000 3200 0092 1568

Przydatne Informacje:
Adresy noclegów w Łodzi:
www.noclegi-lodz.pl
www.yhlodz.pl
www.3po3.eu

Istnieje także możliwość zarezerwowania przez Teatr pokoju w Akademiku Szkoły Filmowej w Łodzi
Co się dzieje w Polsce w tym czasie:
** International Theatre Festival THE WORLD AS A PLACE OF TRUTH
14th - June Wroclaw
http://rokgrotowskiego.pl
** Brave Festival. Against Cultural Exile.
3rd - 11th July Wroclaw
www.bravefestival.pl 00:00 // warsztaty w języku angielskiemFabryka Sztuki w Łodzi Tymienieckiego 3
90-365 Łódź
tel./fax: +48 42 646 88 65
info@fabrykasztuki.org

::: więcej informacji

 
Poprzedni miesiąc
Następny miesiąc

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd