English version
Wersja polska

CENTRUM FESTIWALOWE
Art_Inkubator w Fabryce Sztuki, ul. Tymienieckiego 3, Łódź // www.artinkubator.com


szczegółowy program/rezerwacje/bilety: www.retroperspektywy.com

Tomasz Rodowicz, Dyrektor Artystyczny Festiwalu:
Tegoroczna edycja festiwalu RETROPERSPEKTYWY 2014 jest z jednej strony podsumowaniem 10-ciu lat aktywności zespołu Teatru Chorea, a z drugiej strony - co ważniejsze - jest otwarciem stałej perspektywy dla teatru. Nie tylko Teatru Chorea - i nie tylko polskiego. Perspektywy rewitalizacji kultury poprzez jej społeczne redefiniowanie. Mocowanie działań artystycznych w stałym kontekście społecznym, na różnych poziomach dotkliwości i różnych poziomach abstrakcji.

Wyjątkowość tego festiwalu na mapie festiwali teatralnych w Polsce polega na prezentowaniu zjawisk z dziedziny teatru, tańca i muzyki spowinowaconych ze sobą, bliskich pod względem programowym, metodycznym, personalnym i estetycznym, odnoszących się do tego, co stanowi esencję działalności CHOREI.


Fabryka Sztuki w Łodzi Tymienieckiego 3
90-365 Łódź
tel./fax: +48 42 646 88 65
info@fabrykasztuki.org

::: więcej informacji

 
Poprzedni miesiąc
Następny miesiąc