Wydarzenia - Fabryka Sztuki w Łodzi

Przejdź do: FaceBook
Przejdź do: Youtube
Przejdź do: Instagram
Przejdź do: Wersja kontrastowa

Wyszukiwarka

Powiększ tekst
Zmniejsz tekst
Drukuj

Menu główne
13/10/2023 - 14/10/2023
wstęp wolny
Zapraszamy na festiwal sztuki dźwięku. Artyści, biorący udział w festiwalu, są uznanymi specjalistami, którzy tworzą muzykę opierając się o field recording. Każdy z nich ma odmienne doświadczenia artystyczne i sięga innych korzeni.
20/10/2023 - 21/10/2023
rezerwacja
Zapraszamy na warsztaty muzyczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych „Echo_lokacje”, prowadzone przez Krzysztofa Topolskiego. Warsztaty są częścią projektu „Fabryka dźwięków dziwnych - sztuka i edukacja artystyczna dla dzieci i młodzieży”, w ...
21/10/2023 - 21/10/2023
Godzina: 20:00 - 22:00
rezerwacja
Za­pra­sza­my na dru­gi po­kaz kon­cer­tu 'Li­vet. Su­ita dla Zie­mi', w wy­ko­na­niu mię­dzy­na­ro­do­wej gru­py ar­ty­stów i ze­społu Te­atru CHO­REA, któ­ry od­bę­dzie się w Cen­trum Kul­tu­ral­nym w Ko­ście­le św. Ja­ku­ba w Oslo, w ...

Newsletter

Zapisz się do newslettera, żeby otrzymywać informacje o naszych aktualnych działaniach i wydarzeniach!

Stopka

Zamknij