Wydarzenia - Fabryka Sztuki w Łodzi

Przejdź do: FaceBook
Przejdź do: Youtube
Przejdź do: Instagram
Przejdź do: Wersja kontrastowa

Wyszukiwarka

Powiększ tekst
Zmniejsz tekst
Drukuj

Menu główne
01/06/2023
Godzina: 15:00 - 18:00
wstęp wolny
Z okazji Dnia Dziecka Fabryka Sztuki w Łodzi zaprasza wszystkich chętnych do spędzenia rodzinno-sąsiedzkiego popołudnia w Parku Abramowskiego! / З нагоди Дня захисту дітей Fabryka Sztuki в Лодзі запрошує всіх прийняти участь у родинному ...
02/06/2023 - 30/06/2023
rezerwacja
Zapraszamy do udzia­łu w czerwcowych Twór­czych Warsz­ta­tach w FS. Warsz­ta­ty pro­wa­dzo­ne przez świet­nych in­struk­to­rów, prze­zna­czo­ne są dla dzie­ci, mło­dzie­ży, do­ro­słych i ca­łych ro­dzin. Sprawdź­cie har­mo­no­gram, ...
02/06/2023 - 30/06/2023
rezerwacja
Zapraszamy na cykliczne warsztaty jogi - 'ASHTANGA JOGA' - dla młodzieży od 16 roku życia i dorosłych, prowadzone przez Maję Caban / Nataradża - joga i masaż.
07/06/2023 - 28/06/2023
Godzina: 18:00 - 20:00
rezerwacja
Zapraszamy na warsztaty sportowe - 'KRAV MAGA' - dla dzieci w wieku 6-9 lat i 10-13 lat, prowadzone przez Elinę Tonevę.
17/06/2023
Godzina: 15:00 - 17:00
rezerwacja
Kochani! Z przykrością informujemy, że z przyczyn od nas niezależnych, zmuszeni jesteśmy odwołać 'Sobótki ręczne - plastyczne Twórcze Warsztaty rodzinne' w dniu 17 czerwca 2023. Przepraszamy za zmiany i zapraszamy na kolejne 'Sobótki ...
17/06/2023
Godzina: 17:00 - 17:45
rezerwacja
Zapraszamy na rodzinne warsztaty muzyczne - 'UM CIA CIA BUM' - dla dzieci w wieku 0-3 lata wraz z opiekunami, prowadzone przez Natalię Wicher.
18/06/2023
Godzina: 16:00 - 17:00
rezerwacja
Z przykrością informujemy, że z przyczyn od nas niezależnych, zmuszeni jesteśmy odwołać 'Czułe opowieści - Twórcze Warsztaty dla dzieci' w dniu 18 czerwca 2023. Przepraszamy za zmiany i zapraszamy na kolejne 'Czułe opowieści' po ...
26/06/2023 - 30/06/2023
Godzina: 10:00 - 17:00
rezerwacja
Ser­decz­nie za­pra­sza­my na 'Wakacje w Te­atrze CHO­REA!'. Od 26 do 30 czerwca 2023 za­pra­sza­my dzie­ci od 10 do 13 roku ży­cia na bo­ga­tą se­rię kre­atyw­nych, ca­ło­dzien­nych, mul­ti­dy­scy­pli­nar­nych warsz­ta­tów. Je­że­li ...
27/06/2023
Godzina: 12:00 - 14:00
Wraz z Creative Europe Desk Polska serdecznie zapraszamy na spotkanie informacyjne dotyczące możliwości otrzymania dofinansowania na projekty audiowizualne, kulturalne i kreatywne w ramach programu Kreatywna Europa.

Newsletter

Zapisz się do newslettera, żeby otrzymywać informacje o naszych aktualnych działaniach i wydarzeniach!

Stopka

Zamknij