Wydarzenia - Fabryka Sztuki w Łodzi

Przejdź do: FaceBook
Przejdź do: Youtube
Przejdź do: Instagram
Przejdź do: Wersja kontrastowa

Wyszukiwarka

Powiększ tekst
Zmniejsz tekst
Drukuj

Menu główne
26/05/2023 - 04/12/2023
rezerwacja
Zapraszamy do udziału w naborze na cykl warsztatów „SPEKTRUM TEATRU - edukacja artystyczna i włączająca”. Warsztaty prowadzi Iga Załęczna. Wydarzenie odbywa się w ramach programu Przestrzenie Sztuki Łódź - Teatr 2023.
01/12/2023
Godzina: 17:00 - 18:00
rezerwacja
Zapraszamy na pokaz pracy Najmłodszej Dziecięcej Grupy Teatralnej CHOREA. Wy­da­rze­nie od­by­wa się w ra­mach pro­gra­mu Prze­strze­nie Sztu­ki Łódź - Te­atr 2023.
02/12/2023 - 03/12/2023
Godzina: 18:00 - 19:30
bilet
Za­pra­sza­my na pre­mie­rę niezwykłego, interdyscyplinarnego spektaklu 'Some Sign Of Life', łączącego muzykę, taniec i obraz, w wy­ko­na­niu artystów tworzących zespół Tuul.
03/12/2023 - 03/12/2023
Godzina: 16:00 - 18:00
Zapraszamy na finał cyklu warsztatowego „SPEKTRUM TEATRU” z Igą Załęczną – otwarty warsztat / akcję teatralną / spotkanie performatywne oraz dyskusję wokół problematyki edukacji włączającej.
08/12/2023 - 14/12/2023
Godzina: 18:00 - 19:00
rezerwacja
Zapraszamy na premierę spektaklu 'Pogłosy', w reżyserii Konrada Dworakowskiego, w ramach projektu Przestrzenie Sztuki Lublin i Przestrzenie Sztuki Łódź.
08/12/2023
Godzina: 20:00 - 21:00
rezerwacja
Za­pra­sza­my na pre­mie­rę spek­ta­klu 'MADDIE' w reżyserii Macieja Waltera, w ra­mach fi­na­łu III edy­cji kon­kur­su „Szklar­nia - In­ku­ba­tor Te­atral­ny”. Wydarzenie odbywa się w ramach programu Przestrzenie Sztuki Łódź – Teatr ...
10/12/2023
Godzina: 18:00 - 19:00
rezerwacja
Zapraszamy na premierę spektaklu Starszej Dziecięcej Grupy Teatralnej CHOREA. Wy­da­rze­nie od­by­wa się w ra­mach pro­gra­mu Prze­strze­nie Sztu­ki Łódź - Te­atr 2023.
12/12/2023
Godzina: 20:00 - 21:00
rezerwacja
Zapraszamy na premierę spektaklu 'PTAKI', stworzoną przez Kolektyw San Junipero, w ramach finału III edycji konkursu „Szklarnia – Inkubator Teatralny”. Wydarzenie odbywa się w ramach programu Przestrzenie Sztuki Łódź – Teatr 2023.
13/12/2023
Godzina: 20:00 - 21:45
rezerwacja
Zapraszamy na premierę spektaklu 'GRZYBKI', w reżyserii Macieja Białoruskiego, w ramach finału III edycji konkursu „Szklarnia – Inkubator Teatralny”. Wydarzenie odbywa się w ramach programu Przestrzenie Sztuki Łódź – Teatr 2023.

Newsletter

Zapisz się do newslettera, żeby otrzymywać informacje o naszych aktualnych działaniach i wydarzeniach!

Stopka

Zamknij