Wydarzenia - Fabryka Sztuki w Łodzi

Przejdź do: FaceBook
Przejdź do: Youtube
Przejdź do: Instagram
Przejdź do: Wersja kontrastowa

Wyszukiwarka

Powiększ tekst
Zmniejsz tekst
Drukuj

Menu główne
09/09/2022 - 08/10/2022
rezerwacja
Gorąco zapraszamy na cykl wydarzeń organizowanych przez Teatr CHOREA, w ramach projektu 'Sztuka wobec wojny', który realizowany jest dzięki programowi Narodowego Centrum Kultury 'Kultura - Interwencje'.
07/10/2022
Godzina: 10:00 - 15:00
bilet
Za­pra­sza­my na po­kaz spek­ta­klu 'Śmierć na gru­szy' Te­atru CHO­REA, w re­ż. Łu­ka­sza Kosa, skie­ro­wa­ny do mło­dzie­ży, po­łą­czo­ny z warsz­ta­ta­mi, w ra­mach pro­jek­tu 'Sztu­ka wo­bec woj­ny', któ­ry re­ali­zo­wa­ny jest przez ...

Newsletter

Zapisz się do newslettera, żeby otrzymywać informacje o naszych aktualnych działaniach i wydarzeniach!

Stopka

Zamknij