Wydarzenia - Fabryka Sztuki w Łodzi

Przejdź do: FaceBook
Przejdź do: Youtube
Przejdź do: Instagram
Przejdź do: Wersja kontrastowa

Wyszukiwarka

Powiększ tekst
Zmniejsz tekst
Drukuj

Menu główne
26/05/2023 - 04/12/2023
rezerwacja
Zapraszamy do udziału w naborze na cykl warsztatów „SPEKTRUM TEATRU - edukacja artystyczna i włączająca”. Warsztaty prowadzi Iga Załęczna. Wydarzenie odbywa się w ramach programu Przestrzenie Sztuki Łódź - Teatr 2023.
17/08/2023 - 31/12/2023
Fabryka Sztuki decyzją Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego otrzymała dofinansowanie na projekt „Ekologicznie i oszczędnie: zakup oświetlenia ogólnego, wystawienniczego” z programu Infrastruktura domów kultury.
26/08/2023 - 31/12/2023
wstęp wolny
Za­pra­sza­my do lek­tu­ry e-bo­oka „Eko­lo­gie kul­tu­ry. Jak sztu­ka i in­sty­tu­cje kul­tu­ry mogą włą­czyć się w dzia­ła­nia pro­kli­ma­tycz­ne i pro­eko­lo­gicz­ne”, stwo­rzo­ne­go w ra­mach pro­gra­mu Prze­strze­nie Sztu­ki Łódź - ...
01/12/2023
Godzina: 17:00 - 18:00
rezerwacja
Zapraszamy na pokaz pracy Najmłodszej Dziecięcej Grupy Teatralnej CHOREA. Wy­da­rze­nie od­by­wa się w ra­mach pro­gra­mu Prze­strze­nie Sztu­ki Łódź - Te­atr 2023.
02/12/2023 - 20/12/2023
rezerwacja
Zapraszamy do udzia­łu w grudniowych Twór­czych Warsz­ta­tach w FS. Warsz­ta­ty pro­wa­dzo­ne przez świet­nych in­struk­to­rów, prze­zna­czo­ne są dla dzie­ci, mło­dzie­ży, do­ro­słych i ca­łych ro­dzin. Sprawdź­cie har­mo­no­gram, ...
02/12/2023
Godzina: 15:00 - 17:00
rezerwacja
Zapraszamy na warsztaty plastyczne - 'SOBÓTKI RĘCZNE' - dla osób dorosłych, prowadzone przez Jolę Królicką.
02/12/2023 - 16/12/2023
Godzina: 17:00 - 17:45
rezerwacja
Zapraszamy na rodzinne warsztaty muzyczne - 'UM CIA CIA BUM' - dla dzieci w wieku 0-3 lata wraz z opiekunami, prowadzone przez Natalię Wicher.
02/12/2023 - 03/12/2023
Godzina: 18:00 - 19:30
bilet
Za­pra­sza­my na pre­mie­rę niezwykłego, interdyscyplinarnego spektaklu 'Some Sign Of Life', łączącego muzykę, taniec i obraz, w wy­ko­na­niu artystów tworzących zespół Tuul.
03/12/2023
Godzina: 11:00 - 12:00
rezerwacja
Zapraszamy na warsztaty uważności i rozwijania wyobraźni - 'CZUŁE OPOWIEŚCI' - dla dzieci w wieku 6-13 lat, prowadzone przez Justynę Osiecką i Małgorzatę Lipczyńską.
03/12/2023 - 17/12/2023
Godzina: 11:00 - 12:15
rezerwacja
Zapraszamy na rodzinny multisensoryczny plac zabaw - 'HULAJ DUSZA' - dla dzieci najmłodszych, w wieku od 6 miesięcy do 6 lat wraz z opiekunami, prowadzony przez Karolinę Radzikowską.
03/12/2023 - 03/12/2023
Godzina: 16:00 - 18:00
Zapraszamy na finał cyklu warsztatowego „SPEKTRUM TEATRU” z Igą Załęczną – otwarty warsztat / akcję teatralną / spotkanie performatywne oraz dyskusję wokół problematyki edukacji włączającej.
05/12/2023 - 05/12/2023
Godzina: 13:00 - 17:00
wstęp wolny
Z okazji zbliżających się Świąt zapraszamy wszystkich do spędzenia rodzinno-sąsiedzkiego popołudnia w serdecznej, mikołajkowej atmosferze, razem z Fabryką Sztuki i Teatrem CHOREA!
06/12/2023 - 20/12/2023
Godzina: 18:00 - 20:00
rezerwacja
Zapraszamy na warsztaty sportowe - 'KRAV MAGA' - dla dzieci w wieku 6-9 lat i 10-13 lat, prowadzone przez Elinę Tonevę.
07/12/2023
Godzina: 21:00 - 22:00
wstęp wolny
Zapraszamy na koncert Wojtek Stanisz Quartet, w ramach cyklu #przepraszamy, że w czwartek. Wydarzenie odbywa się w ramach programu Przestrzenie Sztuki Łódź – Teatr 2023.
09/12/2023 - 10/12/2023
Godzina: 11:00 - 18:00
wstęp wolny
Nadchodzą 'ŚWIĄTECZNE SZTUKI' - wyjątkowe bożonarodzeniowe targi, organizowane przez grupę Łódzkie Sztuki.
09/12/2023
Godzina: 11:00 - 15:00
rezerwacja
Zapraszamy na warsztaty haftu - 'HAFTOWANIE LITER' - dla osób dorosłych, prowadzone przez Małgorzatę Samborską.
09/12/2023
Godzina: 15:00 - 17:00
rezerwacja
Zapraszamy na rodzinne warsztaty plastyczne - 'SOBÓTKI RĘCZNE' - dla dzieci w wieku 6-10 lat wraz z opiekunami, prowadzone przez Jolę Królicką.
10/12/2023
Godzina: 18:00 - 19:00
rezerwacja
Zapraszamy na premierę spektaklu Starszej Dziecięcej Grupy Teatralnej CHOREA. Wy­da­rze­nie od­by­wa się w ra­mach pro­gra­mu Prze­strze­nie Sztu­ki Łódź - Te­atr 2023.
14/12/2023
Godzina: 18:00 - 19:00
rezerwacja
Zapraszamy na premierę spektaklu 'Pogłosy', w reżyserii Konrada Dworakowskiego, w ramach projektu Przestrzenie Sztuki Lublin i Przestrzenie Sztuki Łódź.
16/12/2023
Godzina: 21:00 - 05:30
bilet
Zapraszamy na setną edycję wyjątkowego wydarzenia muzycznego opartego o ciemną stronę muzyki elektronicznej. Na setę stawiamy dwie galante sceny Techstep/Jungle oraz Techno/Electro. Gościem specjalnym będzie DJ Loxy.
17/12/2023
Godzina: 15:00 - 18:00
rezerwacja
Zapraszamy na rodzinne warsztaty pla­stycz­ne - 'BATIK' - dla dzie­ci od 5 roku ży­cia, wraz z opie­ku­na­mi, oraz dla mło­dzie­ży i do­ro­słych, prowadzone przez Na­ta­lię Shemy­aki­na.

Newsletter

Zapisz się do newslettera, żeby otrzymywać informacje o naszych aktualnych działaniach i wydarzeniach!

Stopka

Zamknij