Wydarzenia - Fabryka Sztuki w Łodzi

Przejdź do: FaceBook
Przejdź do: Youtube
Przejdź do: Instagram
Przejdź do: Wersja kontrastowa

Wyszukiwarka

Powiększ tekst
Zmniejsz tekst
Drukuj

Menu główne
26/05/2023 - 04/12/2023
rezerwacja
Zapraszamy do udziału w naborze na cykl warsztatów „SPEKTRUM TEATRU - edukacja artystyczna i włączająca”. Warsztaty prowadzi Iga Załęczna. Wydarzenie odbywa się w ramach programu Przestrzenie Sztuki Łódź - Teatr 2023.
02/09/2023 - 30/09/2023
rezerwacja
Zapraszamy do udzia­łu we wrześniowych Twór­czych Warsz­ta­tach w FS. Warsz­ta­ty pro­wa­dzo­ne przez świet­nych in­struk­to­rów, prze­zna­czo­ne są dla dzie­ci, mło­dzie­ży, do­ro­słych i ca­łych ro­dzin. Sprawdź­cie har­mo­no­gram, ...
02/09/2023
Godzina: 12:00 - 15:00
rezerwacja
Zapraszamy na rodzinne warsztaty pla­stycz­ne - 'BATIK' - dla dzie­ci od 5 roku ży­cia, wraz z opie­ku­na­mi, oraz dla mło­dzie­ży i do­ro­słych, prowadzone przez Na­ta­lię Shemy­aki­na.
02/09/2023 - 30/09/2023
Godzina: 17:00 - 17:45
rezerwacja
Zapraszamy na rodzinne warsztaty muzyczne - 'UM CIA CIA BUM' - dla dzieci w wieku 0-3 lata wraz z opiekunami, prowadzone przez Natalię Wicher.
15/09/2023
Godzina: 17:00
Festiwal Łódź Czterech Kultur w Fabryce Sztuki, czyli alternatywne targi sztuki połączone z wystawą prac artystów wizualnych, występami Live Act, setami dj-skimi i występami raperskimi.
16/09/2023
Godzina: 11:00 - 12:00
rezerwacja
Zapraszamy na cykl warsztatów uważności i rozwijania wyobraźni - 'CZUŁE OPOWIEŚCI' - dla dzieci w wieku 6-13 lat, prowadzone przez Justynę Osiecką i Małgorzatę Lipczyńską.
17/09/2023
Godzina: 11:00 - 12:15
rezerwacja
Zapraszamy na rodzinny multisensoryczny plac zabaw - 'HULAJ DUSZA' - dla dzieci najmłodszych, w wieku od 6 miesięcy do 6 lat wraz z opiekunami, prowadzone przez Karolina Radzikowską.
20/09/2023 - 27/09/2023
Godzina: 18:00 - 20:00
rezerwacja
Zapraszamy na warsztaty sportowe - 'KRAV MAGA' - dla dzieci w wieku 6-9 lat i 10-13 lat, prowadzone przez Elinę Tonevę.
23/09/2023 - 24/09/2023
Godzina: 10:30 - 13:30
rezerwacja
Zapraszamy do udziału w warsztatach naukowo-plastycznych dla dzieci - „Dźwiękowa Mapa Miasta”, prowadzonych przez Magdalenę Parsoł, w ramach programu Przestrzenie Sztuki Łódź – Teatr 2023.
27/09/2023
Godzina: 17:00
rezerwacja
Za­pra­sza­my na spek­takl „on your side” Emi­lii Bi­sku­pik i Sary Ko­złow­skiej oraz na warsz­tat taneczny dla zor­ga­ni­zo­wa­nej gru­py dzie­ci i mło­dzie­ży, w ra­mach pro­gra­mu Prze­strze­nie Sztu­ki Łódź - Te­atr 2023.

Newsletter

Zapisz się do newslettera, żeby otrzymywać informacje o naszych aktualnych działaniach i wydarzeniach!

Stopka

Zamknij