Wydarzenia - Fabryka Sztuki w Łodzi

Przejdź do: FaceBook
Przejdź do: Youtube
Przejdź do: Instagram
Przejdź do: Wersja kontrastowa

Wyszukiwarka

Powiększ tekst
Zmniejsz tekst
Drukuj

Menu główne
26/05/2023 - 04/12/2023
rezerwacja
Zapraszamy do udziału w naborze na cykl warsztatów „SPEKTRUM TEATRU - edukacja artystyczna i włączająca”. Warsztaty prowadzi Iga Załęczna. Wydarzenie odbywa się w ramach programu Przestrzenie Sztuki Łódź - Teatr 2023.
01/06/2023
Godzina: 15:00 - 18:00
wstęp wolny
Z okazji Dnia Dziecka Fabryka Sztuki w Łodzi zaprasza wszystkich chętnych do spędzenia rodzinno-sąsiedzkiego popołudnia w Parku Abramowskiego! / З нагоди Дня захисту дітей Fabryka Sztuki в Лодзі запрошує всіх прийняти участь у родинному ...
01/06/2023
Godzina: 20:00
wstęp wolny
Młodzi, zdolni i z Łodzi - zapraszamy na koncert jazzowego kwintetu KOSMOS, w ramach cyklu #przepraszamy, że w czwartek i programu Przestrzenie Sztuki Łódź – Teatr 2023.
02/06/2023 - 30/06/2023
rezerwacja
Zapraszamy do udzia­łu w czerwcowych Twór­czych Warsz­ta­tach w FS. Warsz­ta­ty pro­wa­dzo­ne przez świet­nych in­struk­to­rów, prze­zna­czo­ne są dla dzie­ci, mło­dzie­ży, do­ro­słych i ca­łych ro­dzin. Sprawdź­cie har­mo­no­gram, ...
02/06/2023 - 30/06/2023
rezerwacja
Zapraszamy na cykliczne warsztaty jogi - 'ASHTANGA JOGA' - dla młodzieży od 16 roku życia i dorosłych, prowadzone przez Maję Caban / Nataradża - joga i masaż.
06/06/2023
Godzina: 17:00 - 18:00
rezerwacja
Zapraszamy na premierę spektaklu „Teatralny plac zabaw” w wykonaniu uczniów II klasy Szkoły Podstawowej nr 10 im Władysława Broniewskiego. Wydarzenie odbywa się w ramach programu Przestrzenie Sztuki Łódź - Teatr 2023.
07/06/2023 - 28/06/2023
Godzina: 18:00 - 20:00
rezerwacja
Zapraszamy na warsztaty sportowe - 'KRAV MAGA' - dla dzieci w wieku 6-9 lat i 10-13 lat, prowadzone przez Elinę Tonevę.
12/06/2023 - 31/08/2023
rezerwacja
W sierp­niu 2023 ru­sza XII edy­cja Mię­dzy­na­ro­do­we­go Fe­sti­wa­lu Te­atral­ne­go Re­tro­per­spek­ty­wy 2023 - GENERACJE, tworzonego przez Teatr CHOREA. Fe­sti­wal trwa od 18 do 27 sierp­nia, ale już wcze­śniej masz szan­sę wziąć ...
14/06/2023 - 14/07/2023
Zapraszamy niezależnych twórców i grupy teatru niezależnego do udziału w trzeciej edycji Konkursu „Szklarnia - Inkubator Teatralny” w ramach realizowanego przez Fabrykę Sztuki w Łodzi programu Przestrzenie Sztuki - Teatr 2023.
15/06/2023 - 25/06/2023
Andy Warhol i Madonna na parkiecie klubu Area w obiektywie Volkera Hinza, nowe prace Zbigniewa Libery oraz program kuratorski pt. 'Nadzieja'. Fotofestiwal - Międzynarodowy Festiwal Fotografii w Łodzi - 15-25 czerwca!
17/06/2023
Godzina: 12:00 - 14:00
rezerwacja
Zapraszamy na rodzinne warsztaty pla­stycz­ne - 'BATIK' - dla dzie­ci od 5 roku ży­cia, wraz z opie­ku­na­mi, oraz dla mło­dzie­ży i do­ro­słych, prowadzone przez Na­ta­lię Shemy­aki­na.
17/06/2023
Godzina: 15:00 - 17:00
rezerwacja
Kochani! Z przykrością informujemy, że z przyczyn od nas niezależnych, zmuszeni jesteśmy odwołać 'Sobótki ręczne - plastyczne Twórcze Warsztaty rodzinne' w dniu 17 czerwca 2023. Przepraszamy za zmiany i zapraszamy na kolejne 'Sobótki ...
17/06/2023
Godzina: 17:00 - 17:45
rezerwacja
Zapraszamy na rodzinne warsztaty muzyczne - 'UM CIA CIA BUM' - dla dzieci w wieku 0-3 lata wraz z opiekunami, prowadzone przez Natalię Wicher.
18/06/2023
Godzina: 16:00 - 17:00
rezerwacja
Z przykrością informujemy, że z przyczyn od nas niezależnych, zmuszeni jesteśmy odwołać 'Czułe opowieści - Twórcze Warsztaty dla dzieci' w dniu 18 czerwca 2023. Przepraszamy za zmiany i zapraszamy na kolejne 'Czułe opowieści' po ...
19/06/2023 - 15/07/2023
Trwa nabór na open call dla wystawców na wieczorne targi 'Alternatywne Sztuki', które odbędą się 15.09.2023 w przestrzeniach Fabryki Sztuki.
26/06/2023 - 30/06/2023
Godzina: 10:00 - 17:00
rezerwacja
Ser­decz­nie za­pra­sza­my na 'Wakacje w Te­atrze CHO­REA!'. Od 26 do 30 czerwca 2023 za­pra­sza­my dzie­ci od 10 do 13 roku ży­cia na bo­ga­tą se­rię kre­atyw­nych, ca­ło­dzien­nych, mul­ti­dy­scy­pli­nar­nych warsz­ta­tów. Je­że­li ...
27/06/2023
Godzina: 12:00 - 14:00
Wraz z Creative Europe Desk Polska serdecznie zapraszamy na spotkanie informacyjne dotyczące możliwości otrzymania dofinansowania na projekty audiowizualne, kulturalne i kreatywne w ramach programu Kreatywna Europa.
30/06/2023
Godzina: 21:00
wstęp wolny
Huk maszyn, uliczny gwar, szum deszczu. Zapraszamy na podsumowanie rezydencji Idy Juhl, kompozytorki i producentki na co dzień współtworzącej undergroundową scenę Rejkiawiku.

Newsletter

Zapisz się do newslettera, żeby otrzymywać informacje o naszych aktualnych działaniach i wydarzeniach!

Stopka

Zamknij