Wydarzenia - Wyniki konkursu "Szklarnia - Inkubator Teatralny" - Fabryka Sztuki w Łodzi

Przejdź do: FaceBook
Przejdź do: Youtube
Przejdź do: Instagram
Przejdź do: Wersja kontrastowa

Wyszukiwarka

Powiększ tekst
Zmniejsz tekst
Drukuj

Menu główne


Wyniki konkursu "Szklarnia - Inkubator Teatralny"

{n_date}
Ogłaszamy wyniki pierwszej edycji Konkursu „Szklarnia – Inkubator Teatralny”, realizowanego przez Fabrykę Sztuki w partnerstwie z Teatrem CHOREA, w ramach programu Przestrzenie Sztuki.

Łódź, dnia 19 sierpnia 2021


Protokół Komisji Konkursowej
1. edycji Konkursu „Szklarnia – Inkubator Teatralny”


W Konkursie udział wzięło osiemnaścioro niezależnych artystów oraz grup teatralnych z Łodzi i regionu łódzkiego.

Komisja w składzie Janusz Adam Biedrzycki, Maja Caban, Małgorzata Lipczyńska, Wiktor Moraczewski, Piotr Olkusz spotkała się 6 sierpnia 2021. Po zapoznaniu się ze zgłoszeniami i omówieniu wszystkich projektów zarekomendowała do udziału w drugim etapie Konkursu (spotkanie z wnioskodawcami) sześć projektów.

W drugim etapie Konkursu do przedstawicieli Komisji dołączył Zastępca Dyrektora Naczelnego Fabryki Sztuki/Dyrektor ds. artystycznych - Tomasz Rodowicz. Komisja w pełnym składzie zebrała się ponownie 16 sierpnia 2021 i wybrała trzy zespoły teatralne, które otrzymają w ramach Konkursu następujące pakiety projektowe:

1. PAKIET PEŁNY – Teatr Fraktal, projekt Frida la Vida!
- 10 000 zł oraz wsparcie produkcji i prezentacja spektaklu w Fabryce Sztuki w Łodzi,
- pakiet warsztatów i konsultacji artystycznych oraz szkoleń z zakresu organizacji wydarzeń,
- udostępnienie przestrzeni na próby na terenie Fabryki Sztuki w Łodzi.

2. PAKIET ROZSZERZONY – Teatr Szklarnia, projekt EtnoTechno
- 10 000 zł oraz wsparcie produkcji i prezentacja spektaklu w Fabryce Sztuki w Łodzi,
- pakiet warsztatów i konsultacji artystycznych oraz szkoleń z zakresu organizacji wydarzeń.

3. PAKIET PODSTAWOWY – Drama Club (koło teatralne Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Uniwersytetu Łódzkiego), projekt miękkie formy rzeźbiarskie
- wsparcie produkcji i prezentacji spektaklu w siedzibie Beneficjenta,
- pakiet warsztatów i konsultacji artystycznych oraz szkoleń z organizacji wydarzeń.

Zdecydowaliśmy się wesprzeć możliwie różnorodne projekty, zgłoszone przez osoby z różnych środowisk i z różnym doświadczeniem teatralnym. Zależało nam na wsparciu osób, dla których program „Szklarni” mógłby w jakiś sposób otworzyć nowe drogi twórcze. Ważne było dla nas również, aby choć jeden z projektów korzystających z pomocy Programu, zaowocował spektaklem, który będzie wielokrotnie prezentowany w regionie łódzkim i poza nim.

Do wszystkich wnioskodawców, którzy nie zakwalifikowali się do drugiego etapu, Komisja skierowała informacje mailowe, w których dzieli się swoimi zachwytami, wątpliwościami i sugestiami dotyczącymi projektów. Mamy nadzieję, że te osobiste odpowiedzi będą zachętą do dalszej pracy nad planowanymi przedstawieniami.

Janusz Adam Biedrzycki
Maja Caban
Małgorzata Lipczyńska
Wiktor Moraczewski
Piotr Olkusz
Tomasz Rodowicz

Dyrektor Naczelny Fabryki Sztuki w Łodzi
Maciej Trzebeński


Organizator: Fabryka Sztuki w Łodzi
Współorganizatorzy: Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, Narodowy Instytut Muzyki i Tańca, Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego
Partner: Teatr CHOREA


Konkurs „Szklarnia - Inkubator Teatralny” odbywa się w ramach projektu Przestrzenie Sztuki.

Projekt "Przestrzenie Sztuki" jest finansowany ze środków Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, realizowany przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca oraz Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego.


Projekt "Przestrzenie Sztuki" dofinansowano ze środków budżetu państwa.

Projekt "Przestrzenie Sztuki" dofinansowano ze środków Urzędu Miasta Łodzi.


Pliki do pobrania:Newsletter

Zapisz się do newslettera, żeby otrzymywać informacje o naszych aktualnych działaniach i wydarzeniach!

Stopka

Zamknij