Wydarzenia - Regulamin uczestnictwa w wydarzeniach Fabryki Sztuki - Fabryka Sztuki w Łodzi

Przejdź do: FaceBook
Przejdź do: Youtube
Przejdź do: Instagram
Przejdź do: Wersja kontrastowa

Wyszukiwarka

Powiększ tekst
Zmniejsz tekst
Drukuj

Menu główne


Regulamin uczestnictwa w wydarzeniach Fabryki Sztuki

{n_date}
Kierowani troską o nasze wspólne bezpieczeństwo, prosimy wszystkich uczestników naszych wydarzeń odbywających się na żywo, o zapoznanie się z regulaminem uczestnictwa. Dziękujemy i zapraszamy na Tymienieckiego 3!

REGULAMIN UCZESTNICTWA W WYDARZENIACH ORGANIZOWANYCH NA TERENIE FABRYKI SZTUKI W ŁODZI W TRAKCIE PANDEMII

1. W wydarzeniach mogą uczestniczyć tylko osoby zdrowe.

2. Każdorazowo przed przybyciem do Fabryki Sztuki każdy uczestnik wydarzenia musi zmierzyć temperaturę. Jeżeli jest ona wyższa niż 36,9 stopni Celsjusza - uczestnik musi zostać w domu.

3. Wszystkie wydarzenia odbywają się w przestrzeniach dostosowanych i zgodnie z przyjętymi zachowaniami i zasadami sanitarnymi.

4. Ilość uczestników biorących udział w wydarzeniu uzależniona jest od przestrzeni, w której wydarzenie jest realizowane (dozwolona ilość osób na metr kwadratowy).

5. Każdy uczestnik wydarzeń może w nich uczestniczyć na własną odpowiedzialność i po akceptacji niniejszego regulaminu.

6. Osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć w wydarzeniach wyłącznie po pisemnym zaakceptowaniu wymogów zawartych w niniejszym regulaminie, przez opiekuna prawnego.

7. Uczestnik zajęć ruchowych ćwiczy tylko z własnymi przyborami, przedmiotami (np. mata do ćwiczeń).

8. Przybory wykorzystywane podczas zajęć są dokładnie czyszczone, lub dezynfekowane.

9. Należy zapewnić taką organizację pracy i koordynację, która utrudni stykanie się ze sobą poszczególnych grup uczestników.

10. Osoby nieprzestrzegające postanowień niniejszych zasad, będą wykluczone z uczestnictwa w wydarzeniu.Newsletter

Zapisz się do newslettera, żeby otrzymywać informacje o naszych aktualnych działaniach i wydarzeniach!

Stopka

Zamknij