Wydarzenia - Warsztaty animacji poklatkowej "Czy ściany mają uszy, czy dźwięki mają oczy?" - Fabryka Sztuki w Łodzi

Przejdź do: FaceBook
Przejdź do: Youtube
Przejdź do: Instagram
Przejdź do: Wersja kontrastowa

Wyszukiwarka

Powiększ tekst
Zmniejsz tekst
Drukuj

Menu główne


Warsztaty animacji poklatkowej "Czy ściany mają uszy, czy dźwięki mają oczy?"

07/10/2023 - 08/10/2023, Godzina: 10:00 - 12:30
07/10/2023 - 08/10/2023, Godzina: 10:00 - 12:30
rezerwacja
Zapraszamy do udziału w warsztatach animacji poklatkowej dla dzieci - „Czy ściany mają uszy, czy dźwięki mają oczy?”, prowadzonych przez Ewę Marię Wolską (Teatr Fraktal), w ramach programu Przestrzenie Sztuki Łódź – Teatr 2023.

Zapraszamy do udziału w warsztatach animacji poklatkowej „Czy ściany mają uszy, czy dźwięki mają oczy?”. Warsztaty są częścią projektu „Fabryka dźwięków dziwnych – sztuka i edukacja artystyczna dla dzieci i młodzieży”, którego kuratorem jest Rafał Kołacki. Wydarzenie odbywa się w ramach programu Przestrzenie Sztuki Łódź – Teatr 2023.

data: 7-8 października 2023 (sobota-niedziela)
godzina: 10:00-12:30
miejsce: sala A_120, Art_Inkubator w Fabryce Sztuki w Łodzi, ul. Tymienieckiego 3
wiek uczestników: dzieci w wieku 8-12 lat
wstęp: bezpłatny, liczba miejsc ograniczona, konieczna wcześniejsza rezerwacja
rezerwacje: przestrzeniesztuki.lodz.teatr@gmail.com, +48 506 103 207
prowadzenie: Ewa Maria Wolska (Teatr Fraktal)


Celem dwudniowych warsztatów z animacji filmowej „Czy ściany mają uszy, czy dźwięki mają oczy?” jest nauczenie dzieci w wieku 8-12 lat tworzenia animacji poklatkowych, wykorzystując dźwięki jako inspirację i narzędzie narracyjne. Uczestnicy będą mieli okazję rozwijać swoją kreatywność, umiejętności pracy zespołowej oraz zdolności do opowiadania historii za pomocą wizualnych i dźwiękowych elementów, a także nauczą się kilku trików i metod wykorzystywanych w animacji.

Wiadomo nie od dziś, że właśnie najmłodsi mają niczym nieskrępowaną wyobraźnię i kreatywność, że widzą więcej niż dorośli i myślą bardziej abstrakcyjnie, a dzięki tym warsztatom będą mogli dać temu upust. Bez obaw! Będzie można wychodzić za linię, a nawet za pięciolinię. Napięcie to tylko w strunie! Będzie można wydawać dźwięki, mruczeć, prychać – wszystko, co pomoże poruszyć i „spojrzeć” na dźwięk lepiej, jest podczas tych warsztatów dozwolone.

Czy dźwięki da się widzieć? Czy tylko słyszeć? Jak wyglądają i jak się poruszają? Na to pytanie postaramy się odpowiedzieć, a efekty naszych wizualnych dyskusji spróbujemy przedstawić w krótkim filmiku animowanym, inspirowanym zasłyszanymi dźwiękami. Animacja będzie wykonana w technice kombinowanej, czyli będzie połączeniem różnych technik animacji.

Dzień I

 • Wszyscy na pokład! Witajcie w przygodzie!
 • Rozkładamy karty na stół: Dlaczego dźwięki to taki fajny temat w animacjach? Czas na ciekawe opowieści! Tworzymy naszą drużynę. Nie jesteśmy tu sami… otaczają nas obrazy i dźwięki. Poznajmy się lepiej i stwórzmy zgrane zespoły.
 • Razem w wir pomysłów: Zobaczmy, jakie historie wyłaniają się z dźwięków. Planujemy krótkie scenariusze. Zbieramy plan działania. Wybierzmy nasze ulubione pomysły. Teraz czas, żeby zobaczyć, jak przenieść je na kartkę i stworzyć kreatywne plany oraz zaprojektować scenografię i elementy dźwiękokształtne.

 • Dzień II

 • Przypomnienie, co robiliśmy wczoraj i dzielenie się naszymi nowymi pomysłami.
 • Krótka lekcja: Jak dać postaciom i przedmiotom życie w animacji? Zaczynamy działać!
 • Pierwsze kroki w animacji: Przygotujemy proste scenki, żebyście poczuli ruch w palcach! Tworzenie naszych opowieści. Skupiamy się na naszych animacjach. Tworzymy postacie i całą akcję.
 • Kreatywna współpraca: Pomagamy sobie nawzajem, żeby nasze dzieła zachwyciły.
 • Podsumowanie i prezentacje – showtime: Prezentujemy nasze animacje przed resztą ekipy. Dzielcie się tym, co udało wam się stworzyć!
 • Czas na refleksję: Co wynieśliśmy z tych dwóch dni? Co nas zaskoczyło, a co podobało się najbardziej?
 • Na pamiątkę otrzymujemy certyfikaty mistrza animacji! Każdy z nas to teraz prawdziwy magik dźwięków i obrazów!

 • Gotowi do dwóch dni pełnych animacyjnej zabawy i dźwiękowej magii?


  Pro­jekt re­ali­zo­wa­ny w ra­mach pro­gra­mu Prze­strze­nie Sztu­ki Łódź - Te­atr 2023.

  Or­ga­ni­za­tor: Fa­bry­ka Sztu­ki w Ło­dzi
  Współ­or­ga­ni­za­to­rzy: Mi­ni­ster­stwo Kul­tu­ry i Dzie­dzi Na­ro­do­we­go, In­sty­tut Te­atral­ny im. Zbi­gnie­wa Ra­szew­skie­go, Na­ro­do­wy In­sty­tut Mu­zy­ki i Tań­ca, Urząd Mia­sta Ło­dzi
  Part­ner: Te­atr CHO­REA

  Pro­gram Prze­strze­nie Sztu­ki jest fi­nan­so­wa­ny ze środ­ków Mi­ni­ster­stwa Kul­tu­ry i Dzie­dzic­twa Na­ro­do­we­go, re­ali­zo­wa­ny przez In­sty­tut Te­atral­ny im. Zbi­gnie­wa Ra­szew­skie­go oraz Na­ro­do­wy In­sty­tut Mu­zy­ki i Tań­ca.

  Pro­gram do­fi­nan­so­wa­no ze środ­ków Urzę­du Mia­sta Ło­dzi.
  Newsletter

  Zapisz się do newslettera, żeby otrzymywać informacje o naszych aktualnych działaniach i wydarzeniach!

  Stopka

  Zamknij