Wydarzenia - Pożegnanie lata na Abramce! - Fabryka Sztuki w Łodzi

Przejdź do: FaceBook
Przejdź do: Youtube
Przejdź do: Instagram
Przejdź do: Wersja kontrastowa

Wyszukiwarka

Powiększ tekst
Zmniejsz tekst
Drukuj

Menu główne


Pożegnanie lata na Abramce!

24/09/2022, Godzina: 14:00 - 17:00
24/09/2022, Godzina: 14:00 - 17:00
wstęp wolny
Zapraszamy wszystkich mieszkańców ul. Abramowskiego i okolic do spędzenia rodzinno-sąsiedzkiego popołudnia w Pasażu Abramowskiego - razem z nami, czyli Fabryką Sztuki i Teatrem CHOREA! Wspólnie i z radością pożegnamy lato i przywitamy jesień!

data: 24 września 2022 (sobota)
godzina: 14:00-17:00
miejsce: Pasaż Abramowskiego w Łodzi
wstęp: wolny, bezpłatny

Tym razem program imprezy również Was nie rozczaruje, a to za sprawą takich wydarzeń jak: zajęcia sportowe z elementami Krav Magi, kolaż abramkowy ze zdjęć z warsztatów letnich, „Głosy Abramki” - stanowiska do odsłuchania dźwięków nagranych podczas warsztatów letnich w Pasażu Abramowskiego, warsztaty muzyczne dla najmłodszych.

Elementem kulminacyjnym wydarzenia będzie wspólne stworzenie Totemu Abramki - wyniku twórczej pracy dzieci i dorosłych!

Dla zziębniętych i spragnionych mamy propozycję w postaci rozgrzewającego, aromatycznego kompotu jesiennego, przygotowanego na miejscu. Czekamy na Was z niecierpliwością! A jeśli pogoda nam nie dopisze - zapraszamy nieopodal, na Tymienieckiego 3 - będziemy świętować w Fabryce Sztuki!


Uwaga! Wszystkich uczestników wydarzenia prosimy o zapoznanie się z poniższym regulaminem.

REGULAMIN WYDARZENIA "URODZINY ŁODZI NA ABRAMCE"

Data: 24.09.2022
Godzina: 14:00-17:00
Miejsce: Pasaż Abramowskiego w Łodzi

1. Organizatorem wydarzenia jest Fabryka Sztuki w Łodzi.
2. Wydarzenie odbywa się w dniu 24 września 2022, w godzinach 14:00-17:00.
3. Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania wydarzenia będą przebywać na terenie pasażu Abramowskiego – między rozstawionymi namiotami – na którym przeprowadzane jest wydarzenie. Każda osoba przebywająca na tym terenie w czasie trwania wydarzenia obowiązana jest stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu.
4. Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa wydarzenia poprzez określenie zasad zachowania się osób obecnych podczas wydarzenia i korzystania przez nie z terenu, na którym przeprowadzane jest wydarzenie, a także urządzeń, znajdujących się na nim.
5. Organizator zapewnia uczestnikom imprezy bezpłatny udział we wszystkich wydarzeniach odbywających się podczas imprezy. Wydarzenia mają charakter ogólnodostępny i otwarty.
6. Osoby niepełnoletnie uczestniczą w wydarzeniu na wyłączną odpowiedzialność osób, które sprawują nad nimi pieczę.
7. Organizator udostępnia uczestnikom sprzęt, taki jak: stoły, krzesła, pufy, leżaki, poduszki, koce, maty, namioty, a także wszelkie materiały, przedmioty, narzędzia, rekwizyty i sprzęty niezbędne do przeprowadzenia warsztatów odbywających się podczas wydarzenia. Uczestnicy zobowiązują się do korzystania z wyżej wymienionego sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem, nieniszczenia go, niewynoszenia poza teren wydarzenia i zwrotu na życzenie osób obsługujących wydarzenie.
8. Organizator może odmówić wstępu na teren wydarzenia każdej osobie zakłócającej ład i porządek publiczny, jak również będącej pod wpływem alkoholu lub środków psychoaktywnych.
9. W przypadku zakłócania ładu i porządku publicznego organizator wydarzenia może wezwać uczestnika wydarzenia do właściwego zachowania się, a w przypadku dalszego łamania zasad uczestnictwa w wydarzeniu, wezwać do opuszczenia przez niego terenu wydarzenia i zastosować wszelkie dostępne środki, celem wyegzekwowania powyższego żądania.
10. Udział w wydarzeniu jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na wykorzystanie wizerunku w celach dokumentacyjnych i promocyjnych organizatora, zgodnie z art. 81 ust. 1 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Wyrażenie zgody jest jednoznaczne z tym, iż fotografie mogą zostać umieszczone na stronie internetowej oraz wykorzystane w materiałach promocyjnych i publikacjach oraz w serwisach społecznościowych (np. Facebook, Instagram). Uczestnik tym samym zrzeka się wszelkich roszczeń (istniejących i przyszłych), w tym również o wynagrodzenie względem Fabryki Sztuki w Łodzi, z tytułu wykorzystywania wizerunku na potrzeby określone w regulaminie.
11. Udział w imprezie jest równoznaczny z akceptacją przez uczestnika niniejszego Regulaminu.

W związku z zagrożeniem pandemicznym prosimy uczestników wydarzenia o przestrzeganie ważnych zasad:
- Zostańcie w domu, jeśli nie czujecie się zdrowo – macie katar, kaszel lub podwyższoną temperaturę.
- Często myjcie i dezynfekujcie ręce.


Organizator: Fabryka Sztuki w Łodzi
Współorganizatorzy: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Urząd Miasta Łodzi, Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, Narodowy Instytut Muzyki i Tańca
Partner: Teatr CHOREA

Wydarzenie realizowane w ramach programu "Przestrzenie Sztuki Łódź - Teatr".

Projekt "Przestrzenie Sztuki" jest finansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, realizowany przez Instytut Muzyki i Tańca oraz Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego.

Projekt "Przestrzenie Sztuki" dofinansowano ze środków budżetu państwa.

Projekt "Przestrzenie Sztuki" dofinansowano ze środków Urzędu Miasta Łodzi.


Newsletter

Zapisz się do newslettera, żeby otrzymywać informacje o naszych aktualnych działaniach i wydarzeniach!

Stopka

Zamknij