Wydarzenia - JAK PRZYJMOWAĆ I DAWAĆ FEEDBACK? | Warsztaty - Fabryka Sztuki w Łodzi

Przejdź do: FaceBook
Przejdź do: Youtube
Przejdź do: Instagram
Przejdź do: Wersja kontrastowa

Wyszukiwarka

Powiększ tekst
Zmniejsz tekst
Drukuj

Menu główne


JAK PRZYJMOWAĆ I DAWAĆ FEEDBACK? | Warsztaty

17/02/2024, Godzina: 11:30 - 17:30
17/02/2024, Godzina: 11:30 - 17:30
wstęp wolny
Zapraszamy do wzięcia udziału w warsztatach "Jak przyjmować i dawać feedback?", odbywających się w ramach projektu "Bezpieczna przestrzeń. Dobre praktyki i narzędzia do transformacji polskiego systemu teatralnego". Warsztaty poprowadzi Małgorzata Wdowik, 17 lutego 2024, w Teatrze CHOREA w Łodzi.

data: 17 lutego 2024 (sobota)
godzina: 11:30-17:30
miej­sce: sala warsz­ta­to­wa, Fa­bry­ka Sztu­ki w Ło­dzi, ul. Ty­mie­niec­kie­go 3
wiek uczestników: osoby dorosłe, od 18 roku życia
prowadząca: Małgorzata Wdowik
wstęp: bezpłatny, liczba miejsc ograniczona, konieczna wcześniejsza rezerwacja miejsc
zapisy/informacje: chorea.warsztaty@gmail.com, +48 506 103 207
więcej: https://www.chorea.com.pl/pl/aktualnosci/aktualnosc/1007


Strach przed oceną, czy przed wystawieniem siebie, bądź swojej pracy na ocenę, bywa blokujący i często odbiera przyjemność z tworzenia spektaklu, projektu czy roli. Krytyka zazwyczaj kojarzona jest negatywnie, jak coś czego należy unikać, aż do momentu zaprezentowania „idealnego efektu”. Stosując jednak odpowiednie narzędzia feedbacku, możemy nauczyć się dostawania i dawania informacji zwrotnych na temat pracy, które mogą być rozwijające i otwierające na nowe pola dalszych poszukiwań twórczych. Wychodząc z założenia, że twórcy i twórczynie, tworząc kolejne prace, rozwijają język estetyczny - w pracy z informacją zwrotną - koncentrujemy się na procesie, a nie na idealnym efekcie.

Najważniejszym elementem feedbacku jest język - to w jaki sposób formujemy pytanie czy opinie, lub to jakie pytanie na temat naszej pracy kierujemy do innych. Narzędzia takie jak feedback afirmatywny, perspektywy, czy pytanie otwarte, w prosty sposób pozwolą na przekazanie swojego doświadczenia, związanego z odbiorem oglądanego materiału, w formie komunikatu, który może być rozwijający, zarówno dla osoby prezentującej swoją pracę, jak i dla osoby go formułującej.

Warsztat składa się z trzech części, w ramach których uczestnicy i uczestniczki zapoznają się z metodami dawania i przyjmowania feedbacku, a także z projektowaniem przestrzeni na feedback w procesie twórczym.

Otrzymywanie informacji zwrotnej
- Jak słuchać opinii innych na temat mojej pracy jednocześnie utrzymując kierunek swoich poszukiwań?
Feedback - wychodzi od potrzeb twórcy/twórczyni - wobec materiału, który prezentują. Pomocnym narzędziem w utrzymaniu harmonii między informacjami, które otrzymuje się na temat pracy z zewnątrz, a celami i potrzebami twórcy/twórczyni jest - autofeedback.

Dawanie informacji zwrotnej
- Jak wyrażać swoje emocje i opinie wobec pracy, tak, aby mogłyby one być pomocne dla twórcy?
Na podstawie prac uczestników i uczestniczek, będziemy praktykować sesję feedbackową, jednocześnie zapoznając się z technikami dawania feedbacku.

Feedback a proces twórczy
- Kiedy wpuszczać oko zewnętrzne w swój proces twórczy?
- Jak można wytworzyć zbiorowość wokół projektu, tak, aby nie musieć być samemu/samej w procesie twórczym?
Feedback nie musi odbywać się jednorazowo, może być metodą stosowaną w ciągu całego procesu twórczego. Ponownie wychodząc od potrzeb, ważnym jest, aby umieć ustalić kiedy i z czyją perspektywą na temat mojej pracy, chcę się zapoznać. Tworzenie grupy feedbackowej, nazywanie perspektyw jakie dana osoba wnosi oraz wyznaczanie przestrzeni na feedback w procesie prób, będzie ostatnim elementem warsztatów.

Małgorzata Wdowik - reżyserka teatralna oraz przewodnicząca Gildii Polskich Reżyserek i Reżyserów Teatralnych. Studiowała reżyserię teatralną na Akademii Teatralnej w Warszawie oraz jest absolwentką wiedzy o teatrze na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wraz z kolektywem K.A.U zrealizowała projekt “Transit Monumental” w ramach festiwalu SpielArt. Ich wspólny projekt “Fiasko” został nagrodzony niemieckim stypendium Doppelpass, a jego finał miał miejsce w marcu 2018 w Staatstheater w Darmstadt. W TR Warszawa zrealizowała spektakl “Piłkarze” , który dostał główną nagrodę na Festiwalu Młodej Reżyserii w Krakowie, a także spektakl “Strach” (premiera: kwiecień 2018). W sezonie 2016/2017 wyreżyserowała spektakl “Dziewczynki” w Teatrze Studio. W sezonie 2018/2019 zrealizowała spektakl “Gniew”, drugą część trylogii dotyczącej reprezentacji emocji w teatrze. Jej ostatnia premiera „Wstyd” odbyła się w Nowym Teatrze w Warszawie. Ukończyła studia w DAS Theater w Amsterdamie projektem “She was a friend of someone else”.


Projekt „Bezpieczna przestrzeń. Dobre praktyki i narzędzia do transformacji polskiego systemu teatralnego” ma służyć zmianie kultury instytucjonalnej, komunikacji i kultury pracy w teatrze i w szkolnictwie teatralnym. Jest odpowiedzią na zdiagnozowane dotąd problemy, szeroko dyskutowane w debacie publicznej. Stwarza możliwość systemowej transformacji w kierunku podwyższenia bezpieczeństwa i przeciwdziałania poważnym dysfunkcjom, obecnym nie tylko w środowisku teatralnym, także w innych dziedzinach polskiego życia społecznego, którego teatr jest nie tylko odzwierciedleniem, ale i wizytówką o zasięgu międzynarodowym. Więcej: https://akademia.at.edu.pl/bezpieczna-przestrzen


REZERWACJE

System rezerwacji miejsc na wydarzenie prowadzimy od po­nie­dział­ku do piąt­ku, w go­dzi­nach 11:00-17:00:
- chorea.warsztaty@gmail.com,
- telefonicznie: +48 506 103 207.

Nie pro­wa­dzi­my za­pi­sów w week­en­dy (so­bo­ty i nie­dzie­le) oraz w dni świą­tecz­ne.

System rezerwacji miejsc zamykamy po wyczerpaniu limitu miejsc, lub o godzinie 18:00 w dniu poprzedzającym wydarzenie.

W mailu zgłoszeniowym prosimy o podanie tytułu i daty wydarzenia oraz imienia i nazwiska uczestnika.


Newsletter

Zapisz się do newslettera, żeby otrzymywać informacje o naszych aktualnych działaniach i wydarzeniach!

Stopka

Zamknij